Memduh Şevket Esendal


 

 

1883
1900
1921
1925
1934
1941
1945
1953

 Doğum, Çorlu
 İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girer.
 Elçi olarak Bakü ve Tehran'a gönderilir.
 Mekteb-i Sultani ve Kabataş Lisesi'nde öğretmenlik
 Ayaşlı ile Kiracıları: CHP Roman Ödülü
 CHP Genel Sekreterliği'ne getirilir.
 Diğer işlerini bırakıp edebiyata yoğunlaşır.
 Ölüm, Ankara

Türler

KonularKarakterler

Roman, hikaye

İstanbul, yoksul çevrelerden ikinci sınıf insanların hikayeleri, günlük meseleler, toplumun aksayan yanları, insanların psikolojik durumları

Kahramanlar her zaman halktan ve yoksuldur.  
1925
 
 İttihat ve Terakki Cemiyeti’nden arkadaşlarıyla Meslek adlı  haftalık siyasi dergiyi çıkarır.