Serim - Düğüm - Çözüm Yapısı

Özellikle olay odaklı geleneksel edebiyat eserlerinin yaygın olarak kullandığı anlatı şeması, zaman zaman “Serim – Düğüm – Çözüm”, zaman zaman da “Giriş – Gelişme – Sonuç” üçlüsü üzerinden gösterilir. Büyük ölçüde aynı anlama gelen bu anlatı yapısını daha iyi anlamak için, aşağıdaki şemaya göz atabilirsiniz.

Serim – düğüm – çözüm yapısının standart ve geleneksel bir yapı olduğunu, özellikle modern edebiyat eserlerini okurken her romanda ve her hikayede karşınıza çıkmayacağını akılda tutmak da çok önemlidir. 
 
Pek çok eser bu yapıyla parçalarına ayrılıp incelenebilecek olsa da, en az bir o kadar eser de bu yapıya tam anlamıyla uymayacaktır.

 

Tamamlanmamış Roman


Mesire Yerleri


Önseme (Foreshadowing) Nedir?


Klasik Roman Yapısı