Hala Güzel Nabizade Nazım

Tanzimat döneminin önemli yazarlarından biri olan Nabizade Nazım, daha çok Türk Edebiyatı'nda köyde geçen ilk roman olan Karabibik ve Zehra gibi eserleriyle hatırlanır. Bu romanlardan farklı bir yapıda olan Hala Güzel, yaklaşık yirmi beş sayfalık bir hikayedir. 

Trajik bir aşk hikayesi olarak tanımlanabilecek Hala Güzel, gençlik yıllarını geride bırakmış olan Safder Bey'i merkeze koyar. Hikaye, Safder Bey ile ilk eşi Fahriye'nin nasıl tanıştığını, nasıl evlendiğini ve bu evliliğin sonunu anlatır. 

Nabizade Nazım'ın toplumsal konulardan büyük ölçüde uzak durduğu bu hikaye günümüzde, Tanzimat ve Servet-i Fünun dönemlerinin kesiştiği bir noktada üretilen edebiyat eserlerine iyi bir örnek olarak okunabilir. 

Yazar : Nabizade Nazım
Yayınevi :
Yılı : 1891
Kullanılan Baskı : Vakıf K12, Günümüz Türkçesi, PDF, 2018
Sayfa Sayısı : 25

Sitedeki Eserleri
Karabibik