Karı - Koca Masalı Ahmet Mithat Efendi

Ahmet Mithat Efendi'nin 1875 yılında yayımlanan Karı Koca Masalı isimli eseri, sadece Tanzimat döneminin değil, genel olarak Türk Edebiyatı'nın en ilginç kitaplarından biri olarak tanımlanabilir. 

Başlığından da anlaşılabileceği gibi, Ahmet Mithat romanına bir "Karı Koca Masalı" anlatacağı sözüyle başlar. Ancak okuyucuya bu hikayeyi aktarma çabası içinde, konu sürekli dağıldığı ve farklı noktalara çekildiği için, yazar bir türlü konuya giremez - yirmi iki bölümün sonunda, okuyucu anlatılacak Karı - Koca Masalı hakkında neredeyse hiçbir şey öğrenemez.

Ahmet Mithat'ın "okuyucuyla sohbet" şeklinde yazdığı bu roman, Tanzimat döneminin en karakteristik eseri olmayabilir. Bununla birlikte, yazarın kadın erkek ilişkilerinden dönemin edebi atmosferine kadar pek çok konuya değinmesi, kitabı Tanzimat dönemini daha yakından tanımak isteyenler için önemli bir kaynak haline getirir. 

Yazar : Ahmet Mithat Efendi
Yayınevi :
Yılı : 1875
Kullanılan Baskı : Vakıf K12, Günümüz Türkçesi, 2018
Sayfa Sayısı : 69