Karabibik Nabizade Nazım

Nabizade Nazım'ın 1890 yılında yayımlanan Karabibik romanı, Türk Edebiyatı açısından bir ilk olarak dikkat çeker. Bu romanla birlikte, roman türü ilk kez şehrin dışına çıkar ve köyde geçen bir hikaye anlatır. Kitabın önsözünde de belirttiği gibi, bu "rastlantısal" bir durum değildir - bilinçli olarak Türk Edebiyatı'nda bir ilk üretmek amacıyla yazan Nabizade Nazım; köy hayatını, köylülerin konuşma tarzını ve gerçek yaşantılarını ortaya koymaya çalışır.

Karabibik'in kayda değer bir başka özelliği, yine yazarının açıkça belirttiği gibi, "gerçekçilik" akımına dahil bir eser olarak üretilmiş olmasıdır. Romanın konusu da, bu akım içinde değerlendirilebilir. Kısa bir eser olarak gösterebileceğimiz beş bölümlük Karabibik, bu ismi taşıyan ana karakterin bir çift öküz satın alma çabasını konu alır. 

Zaman zaman "Türk Edebiyatı'nın ilk köy romanı" olarak tanımlanan Karabibik, hem yapısı, hem de ele aldığı toplumsal konular açısından 1950'li ve 60'lı yıllarda oldukça popüler hale gelen "köy romanlarından" ayrılır. Bununla birlikte, Nabizade Nazım'ın bu eserler için bir öncü olduğu rahatlıkla söylenebilir. 

Yazar : Nabizade Nazım
Yayınevi :
Yılı : 1890
Kullanılan Baskı : Vakıf K12, Orijinal Metin, 2018
Sayfa Sayısı : 45

Sitedeki Eserleri
Hala Güzel