Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat Şemseddin Sami

Başlığı günümüz Türkçesine "Talat ve Fitnat'ın Aşkı" olarak çevrilebilecek Ta'aşşuk-ı Talat ve Fitnat, Türk Edebiyatı'nın en önemli dönüm noktalarından bir tanesidir.

Şemseddin Sami tarafından yazılan ve 1872 yılında yayımlanan eser, yaygın olarak yazılmış ilk Türk romanı olarak kabul edilir. Bu açıdan, Ta'aşşuk-ı Talat ve Fitnat ilk Türkçe tiyatro olan Şair Evlenmesi ile birlikte, modern Türk Edebiyatı'nın kurucu metinlerinden biri olarak değerlendirilebilir. 

Başlığından da anlaşılacağı gibi, kitap Talat ve Fitnat isimli iki karakter arasındaki aşka yoğunlaşır. Şemsettin Sami, Talat ve Fitnat'ın aşkının ilginç gelişimini anlatırken, bir taraftan da dönemin Osmanlı toplumundaki evlilik anlayışı ile aydınlatıcı bilgiler verir. 


Yazar : Şemseddin Sami
Yayınevi : Hadika Gazetesi
Yılı : 1872
Kullanılan Baskı : Vakıf K12, Günümüz Türkçesi, PDF, 2018
Sayfa Sayısı : 129