Türk Edebiyatından 5 Tarihi Roman

Tarihi romanlar, günümüzde edebiyatın en popüler eserleri arasında yer alıyor. Türk Edebiyatı'nda da, okunabilecek onlarca kaliteli tarihi roman bulunuyor. 

Bu listede, tarihi roman türünü daha iyi tanımak için okuyabileceğiniz beş örneği listeliyoruz. Elbette listemiz için seçtiğimiz kitaplar tamamen öznel tercihlere dayanıyor:  Bu beş roman bizim birbirinden farklı beş örnek göstermek için seçtiklerimizden ibaret. 

1 - Cezmi (Namık Kemal) 

Böyle lstelere başlarken, bazen en güvenli yolu seçmek gerekiyor: Namık Kemal'in 1880 yılında yayımladığı Cezmi, Türk Edebiyatı'nın ilk tarihi romanı olarak gösteriliyor. Evet, evet, 1880 dendiğinde bu kendi içinde zaten tarihi bir dönemi ifade ediyor. Ancak Namık Kemal, Cezmi'de bizi Osmanlı Devleti'nin daha da eski bir dönemine, 16. yüzyıla götürüyor. 

Cezmi, Osmanlı Devleti ile İran arasındaki savaşta yiğit bir asker olan Cezmi'nin hikayesini anlatıyor ve bunu yaparken Cezmi'yi 19. yüzyıla da örnek olacak bir şekilde, yiğit, korkusuz, vatansever bir adam olarak kurguluyor. 

2 - Osmancık (Tarık Buğra)


Tarık Buğra'nın Osmancık romanı, tarihi romanların bir başka boyutunu ortaya koyuyor. Roman, başlığını Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'den alıyor ve baştan sona bu önemli lidere yoğunlaşıyor. 

Bu romanın ilginç bir boyutu, kitapta Şeyh Ede Bali'nin Osman Gazi'ye bey olduktan sonra verdiği tavsiyelerin kitabın kendisinden bile meşhur hale gelmiş olması. Günümüzde bu tavsiyeler, sık sık tarihi gerçeklermiş gibi değerlendiriliyor. Aslında bu durum, tarihi romanların tarih algısını bile değiştirebilecek kadar etkili olmasına iyi bir örnek. 

3 - Beyaz Kale (Orhan Pamuk) 
 

Orhan Pamuk'un Beyaz Kale romanı, edebiyatımızın bir başka önemli tarihi romanı olarak gösterilebilir. Birbirlerine tıpatıp benzeyen İstanbullu bir "Hoca" ile Türk korsanlar tarafından esir alınıp bu şehre gelen "Venedikli"nin yaşadıklarını anlatan bu roman, Doğu ve Batı medeniyetlerini farklı bir çerçeve içinde değerlendiriyor. 
 

4 - Boğazkesen (Nedim Gürsel)

 
Nedim Gürsel'in Boğazkesen romanı, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethini konu alıyor. Ancak romanın en büyük özelliği, tarihi roman türünae farklı bir bakış açısı sunmasından kaynaklanıyor. Romanın bir bölümü 15. yüzyılın ortasında geçerken, bir bölümü de "günümüzde," romanda anlatılan tarihi olaylara tuhaf biir şekilde bağlanan günlük bir hikayeye yoğunlaşıyor. 

5 - Şu Çılgın Türkler (Turgut Özakman)

2000'li yılların belki de en popüler romanlarından biri olan Şu Çılgın Türkler de, tarihi roman türü açısından ilginç bir roman. Kurtuluş Savaşı yıllarını konu alan Turgut Özakman, bu romanda yalnızca Milli Mücadele yıllarında geçen bir hikaye anlatmıyor, aynı zamanda bu dönemle ilgili oldukça kapsamlı tarihi bilgiler de veriyor.

Sonuç olarak ortaya çıkan eser, gerçek bir tarih kitabıyla, kurmaca bir hikaye anlatan tarihi roman türlerini birleştiren ilginç bir roman haline geliyor. 

Giriş bölümünde de ifade ettiğimiz gibi, bunlar yalnızca tarihi romanların nasıl farklı şekillerde yazılabileceğini gösteren beş farklı örnek. Edebiyatımızda, tarihi roman türü içinde değerlendirilebilecek onlarca eser var, bunların hepsini kısa bir listeyle değerlendirmek elbette mümkün değil.

Bilinç Akışı'nı Anlamanıza Yardımıcı Olabilecek 5 Türk Romanı


Tefrika Yoluyla Yayımlanan Türk Romanları


Sanat İçin Sanat Sloganını Daha İyi Anlamak İçin Okuyabileceğiniz 5 Roman


Toplumcu Gerçekçilik Akımını Anlamak İçin Okuyabileceğiniz 5 Roman