Peyami Safa


 

 

1899 
1919 
1925
1930
1931
1949
1961

 Doğum, İstanbul
 Yirminci Asır gazetesini çıkarır.
 Büyük Yol gazatesini çıkarır.
 Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
 Fatih-Harbiye
 Matmazel Noraliye'nın Koltuğu
 Ölüm, İstanbul

 

Türler

TemalarTeknikler

Alanlar

Roman, fıkra, makale, eleştiri, hikaye, roman

Doğu - Batı sentezi, kültür çatışmaları, psikolojik ve ruh tahlilleri, şuur ve alt şuur araştırmaları, olaylardan çok kişilerin iç dünyası

Bilinç akışı, monolog

Edebiyat, hukuk, tarih, tıp, felsefi resim, musiki, sosyoloji, psikoloji  
1925 1961 


 
 Askerlik yaparken okuduğu kitaplar nedeniyle
 tutuklanarak 5 yıl hapis yatar. Nazım Hikmet ile birlikte
 kalır. 

 Oğlunu askerlik hizmeti yaparken kaybetmesinden 
 birkaç ay sonra beyin kanaması sonucu yaşamını 
 yitirir.