Hakkında

Vakıf K12 olarak hazırladığımız Edebiyat sitemiz öğrenen insan için açık kaynak üretme felsefemizin ikinci ürünü. Bu sitede, Türk Edebiyatı'nın belli başlı romanlarını merkeze koyarak, bu kitapların daha iyi anlaşılabilmesi için bilgiler vermeye çalıştık. Sitedeki amacımız, okumayı düşündüğünüz, okumakta olduğunuz veya ileride okumak isteyebileceğiniz romanlarla ilgili tüm önemli bilgileri, tek yerden alabilmeniz üzerine kurulu.

Edebiyat eserleri; tarihi, biyografik, kavramsal ve daha pek çok açıdan karışık eserler olabiliyor. Özellikle roman gibi karmaşık bir türü okuduğunuzda, bir metni baştan sona anlayabilmek için bu metnin dışında bilgilere sahip olmanız, ya da bu bilgileri bir şekilde araştırmanız gerekiyor. Bu önemli soru bir yana, bir metni daha iyi anlama çabasında internet işleri ciddi oranda basitleştirme imkanı suruyor. Her türlü romanı anlamak için gereken bilgiler, yapılan hızlı araştırmalar sayesinde rahatlıkla bulunabiliyor. Ancak, bu bilgileri tek bir kaynak üzerinden, roman odaklı olarak sunan Türkçe bir kaynak yok.

Bu sitede, tüm bu bilgileri kitaplar çevresinde düzenleyerek; okuduğunuz, okuyacağınız veya o anda okumakta olduğunuz kitapla ilgili bilgileri belli bir yapı etrafında ele almaya çalıştık. Bu doğrultuda, sitenin temel amacını, Türk Edebiyatı'nın tanınmış romanlarını tek yerde kapsamlı olarak inceleyen ve okuyucular tarafından rahatlıkla kullanılabilen bir kaynak yaratmak olarak tanımladık.

Bunun genel amacın yanında, bu romanların birbirleriyle ilişkilerini değerlendirmeye, okuyucuların tekrar tekrar araştırmalar yapmadan kavramsal bilgilere ulaşmalarını sağlamaya, edebiyatın farklı alanlarla bağlantılarını göstermeye ve modern mecraları kullanarak keyifli ve bilgilendirici ürünler oluşturmaya da çalıştık.

Vakıf k12 Edebiyat Sitesi projesi yaklaşık dört yıl sürdü, bu süre zarfında sitenin içeriğini oluşturan başta Berk Uralcan ve katkısı olan tüm paydaşlara çok teşekkür ederiz. Eminiz yazılacak önemli noktaların hepsini buraya dahil etmemiş, bazı önemli kitap, yazar, kavram ve yazınsal ürünleri de gözden kaçırmış olabiliriz. Edebiyat sitemizin sizlere daha iyi bir öğrenim ekosistemi sunabilmesi ve gelişimi için geri bildirimlerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşmanızı rica ederiz. 


Daha fazlası için, aşağıdaki sorular size yardımcı olabilir. 
Kitapları incelerken hazırladığımız dosyalar, Word belgesi olarak ifade ettiğimizde, yirmi ila kırk sayfa arasında değişen dosyalar oluyor. Bunların günümüz internet koşullarında okunmayacağını tahmin ettiğimiz, ve kullanıcıların sadece aradıkları bilgilere ulaşabilmelerine imkan tanımaya çalıştığımız için, tüm kitapları önceden belirlediğimiz bölümler ve bunların altındaki sekmeler üzerinden inceliyoruz. 
 
Sitemizdeki Örnek Kitap isimli dosyadan ulaşabilirsiniz. 
 
Romanlardan doğrudan alıntı yaptığımız durumlarda, bu alıntıyı kullandığımız dipnotlarla ifade ediyor ve metnin altında kitaptan alıntı yaptığımız sayfa numaralarını belirtiyoruz. Yalnızca sayfa numarası gördüğünüz durumlarda, bu şu an incelemekte olduğunuz romandan, kullandığımız baskıya göre alıntı yaptığımızı ifade ediyor. 
 
Farklı bir kaynak kullandığımız durumlarda ise, bunu açıkça belirtiyoruz. 
 
Videolarımızda ise, videonun kendisini yazıyla doldurmak istemediğimiz için, yaptığımız alıntıları doğrudan video içinde kullanıyor, ancak alıntı ile ilgili sayfa ve baskı numarası gibi bilgileri, videonun altındaki açıklamalar kısmından paylaşıyoruz. 

 
Alıntı yapılırken kullanılan bu evrensel kalıpları, gerek duyduğumuz özel durumlarda kullanıyoruz:
 
Alıntının başında, ortasında veya sonunda yer alan (...) işareti, bu noktada alıntılamaya gerek görmediğimiz ek bir kısım olduğunu ifade ediyor. 
 
Latince "sic erac scriptum" (böylece yazılmış) cümlesinin kısaltması olan "(sic)" ise okuduğunuz bölümde bir yazım yanlışı, bir dilbigisi veya imla hatası olduğunu, bizim bu durumun bilincinde olduğumuzu, ancak alıntı yaptığımız kaynakta bu şekilde kullanıldığı için aynen alıntıladığımızı gösteriyor. 
 
Tabi bunun yalnızca “hata” durumunda kullanılmadığını ifade etmek gerekiyor. Yazarların, zaman zaman bilinçli olarak dilbilgisi ve yazım kurallarını ihlal etmesi yaygın bir durum. Örneğin, Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam romanında gelecek zamanda çekilen fiiller konuşma diline yakın bir şekilde yazılıyor. Bu cümleleri alıntılarken, “bulacağım” değil, “bulacam” yazanın biz değil, yazarın kendisi olduğunu da aynı ifadeyle gösteriyoruz. 

 
Listeler bölümünü, birden fazla nedenle, sitemizin önemli bölümlerinden biri olarak görüyoruz: 
 
  1. Liste yapısının, günümüzün modern ve kolay okunabilir bir formatı olduğunu düşünüyoruz. 
  2. Yapacağımız listelerin, sitede incelenen edebi eserler arasında bağlantılar kurmayı, bunları tematik olarak incelemeyi mümkün kılacağını düşünüyoruz. 
  3. Listelerin, okuyucular tarafından ilgilerini çeken konularda birer "okuma listesi" olarak da kullanılabileceğini düşünüyoruz. 
 
Aynı zamanda, liste formatı sitemizin bir başka önemli boyutu olan videolarla da rahatlıkla kullanılabiliyor. 

 
Sitemizin temel amacı, Türkçe olarak bulunmayan bir kaynak modeli yaratmaya dayanıyor. Bu nedenle, internette onlarca sitede, hatta okuduğunuz kitaplarda bile yer alan bilgileri, tekrar tekrar sunmaya gerek görmüyoruz.
 
Yazarlar bölümümüzü, klasik bir biyografi olarak değil, bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabileceğiniz, genel bir yapıda hazırlamamız, bundan kaynaklanıyor.
 
Elbette, burada amaçladığımızın “kolay” elde edilebilecek bilgiler sunmak olduğu da unutulmamalı. Yazarlar hakkında daha kapsamlı bilgiler için, biyografik detaylar sunan bir kaynak kullanmanız en doğrusu.

 


Yukarıdaki videoyu izleyerek, Arka Plan videolarımızın amacı hakkında bilgi alabilirsiniz. 
 
Arka Plan bölümümüzün genel amacı için, sayfanın başındaki videoyu ve Örnek Kitap dosyasının Arka Plan bölümünü inceleyebilirsiniz.

 
Aslında bir standardımız var. 
 
Bölüm isimlerini, ele aldığımız romanların kullandığımız baskılarındaki roman isimlerine göre belirliyoruz. Roman bölüm isimlerini nasıl sunuyorsa, biz de sitede bu şekilde inceliyoruz.