Hakkında


Yukarıdaki video, sitemizin temel amaçlarını ve kitap odaklı dosyalarda kullandığımız bölüm mantığını açıklıyor. Vakıf K12'nin Edebiyat projesi ile ilgili daha fazla bilgi almak için yukarıdaki videoyu izleyebilir, yazılı bir dosyaya ulaşmak için Örnek Kitap dosyamıza göz atabilirsiniz.

Daha fazlası için, aşağıdaki sorular size yardımcı olabilir. 

Sitenin Amacı

Şu anda okumakta olduğunuz site, Vakıf K12’nin Edebiyat projesi olarak hazırlanıyor.
 
Bu sitede, Türk Edebiyatı'nın belli başlı romanlarını merkeze koyarak, bu kitapların daha iyi anlaşılabilmesi için kullanılabilecek bilgiler vermeye çalışıyoruz. Sitedeki amacımız, okumayı düşündüğünüz, okumakta olduğunuz veya ileride okumak isteyebileceğiniz romanlarla ilgili tüm önemli bilgileri, tek yerden alabilmeniz üzerine kurulu.

 
Edebiyat eserleri; tarihi, biyografik, kavramsal ve daha pek çok açıdan karışık eserler olabiliyor. Özellikle roman gibi yoğun bir türü okuduğunuzda, bir metni baştan sona anlayabilmek için bu metnin dışında bilgilere sahip olmanız, ya da bu bilgileri bir şekilde araştırmanız gerekiyor. Günümüzde; bu koşullar sağlandığında bile bir metni gerçekten "tamamen" anlamanın mümkün olup olmadığı sorusu, akademisyenler tarafından yoğun olarak tartışılıyor. 
 
Bu önemli soru bir yana, bir metni daha iyi anlama çabasında internet işleri ciddi oranda basitleştirme imkanı suruyor. Her türlü romanı anlamak için gereken bilgiler, yapılan hızlı araştırmalar sayesinde rahatlıkla bulunabiliyor. Ancak, bu bilgileri tek bir kaynak üzerinden, roman odaklı olarak sunan Türkçe bir kaynak yok.
 
Biz bu sitede, tüm bu bilgileri kitaplar çevresinde düzenleyerek; okuduğunuz, okuyacağınız veya o anda okumakta olduğunuz kitapla ilgili türlü konuyu belli bir yapı etrafında ele almaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda, sitenin temel amacını, Türk Edebiyatı'nın tanınmış romanlarını tek yerde kapsamlı olarak inceleyen ve okuyucular tarafından rahatlıkla kullanılabilen bir kaynak yaratmak olarak tanımlıyoruz.
 
Bunun genel amacın yanında, bu romanların birbirleriyle ilişkilerini değerlendirmeye, okuyucuların tekrar tekrar araştırmalar yapmadan kavramsal bilgilere ulaşmalarını sağlamaya, edebiyatın farklı alanlarla bağlantılarını göstermeye ve modern mecraları kullanarak keyifli ve bilgilendirici ürünler oluşturmaya da çalışıyoruz. 

 
Sitemizi kitap okumayı seven, okudukları, okuyacakları veya okuyamadıkları kitaplar hakkında daha fazla bilgi almak isteyen herkes için hazırlıyoruz.

 
Hayır.
 
Sitemizi “lise öğrencileri”, “üniversitede edebiyat okuyanlar”, “edebiyat öğretmenleri” gibi özel bir grup için hazırlamıyoruz.
 
Aynı şekilde, kitapları da birbirinden üstte veya altta olacak şekilde seviyelendirmiyoruz. Bunun yerine, farklı ilgi alanlarına yoğunlaşıyor ve siteyi kullanıcıların sadece aradıkları, ilgilendikleri b ilgilere ulaşabileceği şekilde hazırlamaya çalışıyoruz.  

 
Özellikle Kavramlar ve Listeler bölümlerimizde zaman zaman Dünya Edebiyatı'ndan örnekler versek de, siteyi büyük ölçüde Türk Edebiyatı üzerine kuruyoruz. 
 
Bunun, temel olarak zaman ile ilgili bir tercih olduğunu söylemek zorundayız. Dünya üzerindeki tüm eserleri incelemeyi hedeflemek, büyük ölçüde imkansız olduğu için, sitenin genel yapısı Türk Edebiyatı üzerinden ilerliyor. Önümüzdeki dönemde, sitemizde farklı eserler de ekleyebilmeyi umuyoruz. 
Bir önceki sorunun cevabında olduğu gibi, bu da temel olarak kapsamlı bir site oluşturabilmek için yaptığımız tercihlerden kaynaklanıyor. 
 
Türk Edebiyatı'ndaki tüm eserleri incelemek bu aşamada gerçekçi bir hedef olmadığı için, önceliğimizi romanlara vererek kendimizi bu türle sınırlıyoruz. 

 

İçerik

Kitapları incelerken hazırladığımız dosyalar, Word belgesi olarak ifade ettiğimizde, yirmi ila kırk sayfa arasında değişen dosyalar oluyor. Bunların günümüz internet koşullarında okunmayacağını tahmin ettiğimiz, ve kullanıcıların sadece aradıkları bilgilere ulaşabilmelerine imkan tanımaya çalıştığımız için, tüm kitapları önceden belirlediğimiz bölümler ve bunların altındaki sekmeler üzerinden inceliyoruz. 
 
Yukarıdaki videodan veya sitemizdeki Örnek Kitap isimli dosyadan ulaşabilirsiniz. 
 
Romanlardan doğrudan alıntı yaptığımız durumlarda, bu alıntıyı kullandığımız dipnotlarla ifade ediyor ve metnin altında kitaptan alıntı yaptığımız sayfa numaralarını belirtiyoruz. Yalnızca sayfa numarası gördüğünüz durumlarda, bu şu an incelemekte olduğunuz romandan, kullandığımız baskıya göre alıntı yaptığımızı ifade ediyor. 
 
Farklı bir kaynak kullandığımız durumlarda ise, bunu açıkça belirtiyoruz. 
 
Videolarımızda ise, videonun kendisini yazıyla doldurmak istemediğimiz için, yaptığımız alıntıları doğrudan video içinde kullanıyor, ancak alıntı ile ilgili sayfa ve baskı numarası gibi bilgileri, videonun altındaki açıklamalar kısmından paylaşıyoruz. 

 
Alıntı yapılırken kullanılan bu evrensel kalıpları, gerek duyduğumuz özel durumlarda kullanıyoruz:
 
Alıntının başında, ortasında veya sonunda yer alan (...) işareti, bu noktada alıntılamaya gerek görmediğimiz ek bir kısım olduğunu ifade ediyor. 
 
Latince "sic erac scriptum" (böylece yazılmış) cümlesinin kısaltması olan "(sic)" ise okuduğunuz bölümde bir yazım yanlışı, bir dilbigisi veya imla hatası olduğunu, bizim bu durumun bilincinde olduğumuzu, ancak alıntı yaptığımız kaynakta bu şekilde kullanıldığı için aynen alıntıladığımızı gösteriyor. 
 
Tabi bunun yalnızca “hata” durumunda kullanılmadığını ifade etmek gerekiyor. Yazarların, zaman zaman bilinçli olarak dilbilgisi ve yazım kurallarını ihlal etmesi yaygın bir durum. Örneğin, Yusuf Atılgan’ın Aylak Adam romanında gelecek zamanda çekilen fiiller konuşma diline yakın bir şekilde yazılıyor. Bu cümleleri alıntılarken, “bulacağım” değil, “bulacam” yazanın biz değil, yazarın kendisi olduğunu da aynı ifadeyle gösteriyoruz. 

 
Listeler bölümünü, birden fazla nedenle, sitemizin önemli bölümlerinden biri olarak görüyoruz: 
 
  1. Liste yapısının, günümüzün modern ve kolay okunabilir bir formatı olduğunu düşünüyoruz. 
  2. Yapacağımız listelerin, sitede incelenen edebi eserler arasında bağlantılar kurmayı, bunları tematik olarak incelemeyi mümkün kılacağını düşünüyoruz. 
  3. Listelerin, okuyucular tarafından ilgilerini çeken konularda birer "okuma listesi" olarak da kullanılabileceğini düşünüyoruz. 
 
Aynı zamanda, liste formatı sitemizin bir başka önemli boyutu olan videolarla da rahatlıkla kullanılabiliyor. 

 
Sitemizin temel amacı, Türkçe olarak bulunmayan bir kaynak modeli yaratmaya dayanıyor. Bu nedenle, internette onlarca sitede, hatta okuduğunuz kitaplarda bile yer alan bilgileri, tekrar tekrar sunmaya gerek görmüyoruz.
 
Yazarlar bölümümüzü, klasik bir biyografi olarak değil, bilgilere hızlı bir şekilde ulaşabileceğiniz, genel bir yapıda hazırlamamız, bundan kaynaklanıyor.
 
Elbette, burada amaçladığımızın “kolay” elde edilebilecek bilgiler sunmak olduğu da unutulmamalı. Yazarlar hakkında daha kapsamlı bilgiler için, biyografik detaylar sunan bir kaynak kullanmanız en doğrusu.

 


Yukarıdaki videoyu izleyerek, Arka Plan videolarımızın amacı hakkında bilgi alabilirsiniz. 
 
Arka Plan bölümümüzün genel amacı için, sayfanın başındaki videoyu ve Örnek Kitap dosyasının Arka Plan bölümünü inceleyebilirsiniz.

 
Aslında bir standardımız var. 
 
Bölüm isimlerini, ele aldığımız romanların kullandığımız baskılarındaki roman isimlerine göre belirliyoruz. Roman bölüm isimlerini nasıl sunuyorsa, biz de sitede bu şekilde inceliyoruz. 

 

Eğitim

Hayır. "Sitenin Amacı" başlığı altından da okuyabileceğiniz gibi, sitemizi kitap okumayı seven herkes için hazırlıyoruz. 

Ancak, öğrenci ve öğretmenlerin de sitemizden faydalanması, elbette bizi sevindirecek bir durum. 
 
Evet. Orta vadeli hedeflerimiz arasında, sitedeki içeriği okullarda, edebiyat derslerinde etkili bir şekilde kullanmak için belli çalışmalar yapmak yer alıyor. 

Bu konuda daha fazlası için, sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
 
Evet. Sitemizdeki içeriği istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 
Orta vadeli hedeflerimiz arasında, bu sitenin eğitim alanında etkili bir şekilde kullanılabilmesi için belli çalışmalar yapmak yer alıyor.

Bu sürece kadar sitemizi derslerinizde kullanmak için, info@k12.org.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.
İnternet üzerinden kitap özetleri paylaşmak konusunda bu yönde bir endişe olduğunun bilincindeyiz.

Özet bölümü, sitemizdeki kitap incelemelerinin yalnızca bir bölümünü oluşturuyor. Sitemizin hedef kitlesi ve amacı doğrultusunda, bu konuyu yalnızca bir “sınav - öğrenci - ödev” yapısı içinde değerlendirmiyoruz. Özetlerin kullanıcılara faydalı olabileceği pek çok durum bulunuyor. 

Bunun ötesinde, öğrencilerin sadece kitabın kısa bir özetini okuyarak edebiyat derslerinde başarılı olmalarının da mümkün olmadığını düşünüyoruz. 

Bununla birlikte, sitemizin diğer bölümlerini kullanıp, özet bölümünü dışarıda bırakmak istiyorsanız, paylaştığımız analizlerin yalnızca istediğiniz bölümlerini kullanabilir, internet sitesini paylaşmak istemediğiniz durumlarda, ilginizi çeken bölümleri yazdırarak veya ayrıca paylaşarak öğrencilerinize iletebilirsiniz.
Biz özet bölümümüzü, pek çok açıdan, edebiyat analizinin önemli bir parçası olarak görüyoruz.

Sitemizi, kitap okumak zorunda olan kişiler için değil, kitap okumak ve edebiyat ile ilgili daha fazla bilgi almak isteyen kişiler için hazırladığımız için, bu konuyu yalnızca bir "öğrenci - kopya" denkleminde değerlendirmiyoruz. 

Yukarıdaki soruda açıklandığı gibi, sitemizdeki diğer bölümleri eğitim amacıyla kullanmak istiyor, ancak özet bölümünün öğrencileri kitap okumaktan uzaklaştıracağını düşünüyorsanız, sitemizi kendi seçtiğiniz şekilde kopyalayarak, düzenleyerek ve / veya yazdırarak kullanabilirsiniz. 


 

Eksik ve Hatalar

Sitemizde verdiğimiz bilgilerin güvenilir olabilmesi için büyük çaba harcıyoruz. Hazırladığımız belgeler, sitede yayınlanmadan önce üç kez kontrol ediliyor. 
 
Buna karşın, büyük ölçüde tek kişi tarafından hazırlanan bir sitede, farklı boyutlarda hataların gözden kaçması mümkün. Bunları çok ciddiye alıyoruz. Sitemizde gördüğünüz hatalar için, info@k12.org.tr adresine mail atabilirsiniz. 

 
Hatalar konusunda çok ciddi olsak da, ne yazık ki sitemizdeki "eksikler" konusunda biraz daha toleranslı bir tavır tercih ediyoruz. Türk Edebiyatı'ndaki yüzlerce romanı düşündüğümüzde, sitemizin mantıklı bir boyuta ulaşabilmesi için romanları belli sınırlar dahilinde incelememiz gerekiyor. 
 
Bu doğrultuda, bir romanı ele aldığımızda, bunun en önemli boyutlarını incelemeye çalışıyor; nitelik ve nicelik arasında sağlıklı bir denge kurmaya çalışıyoruz. Buranın akademik bir proje değil, temel bir internet sitesi olduğu gerçeğini kabul ederek ilerliyoruz. 
 
Eğer okuduğunuz bir romanda, objektif anlamda "olmazsa olmaz" bir noktayı atladığımızı görürseniz, bunu bir hata olarak değerlendirebilir ve bize info@k12.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Eksik olarak nitelendirilebilecek diğer konular için, sitemizdeki amacın tüm romanları eksiksiz bir şekilde incelemek olmadığını hatırlatmak istiyoruz. 

 
Sitemizde tespit etmiş olabileceğiniz eksikliklerle ilgili olarak, özellikle kitaplar bölümümüzün farklı kısımlar, sekmeler ve açılıp kapanabilir alanlar üzerinden sunulduğunu hatırlatmak istiyoruz. 

Eksiklik olarak değerlendirdiğiniz bir konunun, o anda bakmadığınız bir alanda ele alınıyor olması mümkün. Bu nedenle, bir eksiklik gördüyseniz, ilgili kitabın diğer bölümlerine bakmayı deneyebilirsiniz. 
 
Tüm eleştirilerinizi, info@k12.org.tr adresine gönderebilirsiniz.
Sitemizde, romanlarda adı geçen önemli yer ve bölgeleri sizlere görsel olarak sunabilmek için Google Maps üzerinden hazırladığımız haritaları kullanıyoruz. 
 
Bu sistemin kötü bir yanı, hızlı bir şekilde aşağıya doğru ilerlerken istemeden haritanın odağının bozulabilmesi oluyor. Eğer sitemizde bir haritanın tüm dünyayı, kutupları veya alakasız bir okyanusu gösterdiğini görürseniz, haritaya yeniden "zoom" yaparak sorunu düzeltebilir, veya çerçeve üzerindeki linke tıklayarak doğrudan Google Maps üzerinden görüntülemeyi deneyebilirsiniz.

 
Özellikle edebi ve estetik açıdan ön plana çıkan alıntıları, veya kendi kendini açıklamasının daha etkili olduğunu düşündüğümüz alıntıları, sadece alıntı olarak sunuyoruz. Bunlara bilinçli olarak açıklama eklenmiyor. 
 

İletişim

Bize, info@k12.org.tr adresinden veya Facebook sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 
 
Projelerimize katkıda bulunmak için, bu adresteki formu kullanabilirsiniz.