Hayır... Adalet Ağaoğlu

Özet
Detaylı Özet
Ana Hatlar
Adalet Ağaoğlu Hayır…’da bir “olay” anlatmaktan çok ana karakterlerin his ve düşünce dünyalarını yansıtmayı amaçlar. Romanda farklı zamanlarda gerçekleşmiş olaylar sık sık aynı anda, birbirleri ile eş zamanlı olarak sunulur. Yazar, aşağıdaki özetten de bir ölçüde anlayabileceğiniz gibi, “gerçekleşmemiş”, yalnızca karakterlerin kafasında yer alan olayları da anlatısı içinde kullanır.
 
Bu nedenle Hayır…’ı kısa bir yazıyla bir bütün olarak “özetlemek” mümkün değildir.
 
Roman, 22 Aralık günü Profesör Aysel Dereli’nin evinde başlar. Artık iyice yaşlanmış, geçirdiği bir kaza sonucunda bileğini sakatlamış olan Aysel’e üniversitede yapılacak bir törenle onur ödülü verilecektir.
 
Aysel, bu törene gitmek için gün boyunca yapması gerekenleri planlar. Birinci bölümde, Aysel’in kendisine gönderilen bir çeki bozup kira ödemek için bankaya gitmesi, bir bluz satın alma çabası, berbere gitmesi gibi günlük etkinlikleri anlatılır. Ancak bu sahnelerin pek çoğu, yalnızca Aysel’in kafasının içinde, bir gelecek hayali olarak kalır.
Aysel bütün bunları yaparken geçmişi ve son çalışması “Aydın İntiharları ve Geleceğin Başkaldırısı” ile ilgili düşüncelere de dalar. Üstelik, Aysel’in katılacağı ödül töreninde yaşananlardan sahneler de belli aralıklarla karşımıza çıkar.
 
Romanın ikinci bölümünde merkeze Aysel’in Ölmeye Yatmak’ta birlikte olduğu öğrencisi Engin yerleştirilir. Engin, Avrupa’da bir Ruh Hastalıkları merkezinde çalışmakta, Doktor Bernt ile sohbet etmektedir. Bölüm boyunca, Engin’in Aysel’e karşı hissettikleri ve onunla anıları ön plana çıkarılır. Ancak Aysel’le konuşma çabaları, telefona cevap verilmediği için hep sonuçsuz kalır.
 
Aysel’in ismi verilmeyen yazar arkadaşına odaklanan üçüncü bölüm, ilk bölümde verilen bilgilerin doğasını tamamen değiştiren bir gerçekle başlar: Aysel, ödül törenine gitmemiştir. Yazar arkadaşı, her şeyin yolunda olup olmadığını öğrenmek için Aysel’in evine gelir ve kafasından sürekli evine girip onu ölü bulacağı senaryolar geçer.
 
Bölümün sonlarına doğru, Aysel’in iş arkadaşları Alev ve Üner de ona katılır. Aysel’in nerede olabileceğini, polise haber verip vermemeyi tartışan üçlü, bir süre birlikte onun geri dönüşünü bekler. Bir noktada, kendisine kanser teşhisi konulan Üner’in pencereden atlayarak intihar ettiği gösterilir: Ancak bunun gerçek bir intihar olup olmadığı tartışılabilir, zira Yazar’ın gözünden anlatılan bu bölüm, daha önce Aysel’in pek çok farklı intiharını da göstermiştir.
 
Romanın sonunda, Aysel’in akıbeti okuyucuyla somut bir şekilde paylaşılmaz.
 
Adalet Ağaoğlu Hayır…’da bir “olay” anlatmaktan çok ana karakterlerin his ve düşünce dünyalarını yansıtmayı amaçlar. Romanda farklı zamanlarda gerçekleşmiş olaylar sık sık aynı anda, birbirleri ile eş zamanlı olarak sunulur. Yazar, aşağıdaki özetten de bir ölçüde anlayabileceğiniz gibi, “gerçekleşmemiş”, yalnızca karakterlerin kafasında yer alan olayları da anlatısı içinde kullanır.
 
Bu nedenle Hayır…’ı kısa bir yazıyla bir bütün olarak “özetlemek” mümkün değildir.

Sabah
 
Romanın ilk bölümü, 22 Aralık günü, Profesör Aysel Dereli’nin evinde açılır. Yaşı iyice ilerlemiş olan Aysel, günün ilerleyen saatlerinde yapılacak törenle onur plaketi alacaktır. Romanın ana karakteri, bu işi merkeze koyarak gününün geri kalanını planlar.
 
Planına bankaya gitmek, bir bluz satın almak ve saçlarını yaptırmak gibi günlük aktiviteler koyan Aysel, aynı zamanda cevaplaması gereken mektupları da düşünüp yeni makalesi “Aydın İntiharları ve Geleceğin Başvurusu” üzerinde de çalışır.
 
Bununla birlikte, ilk bölümün çoğunluğu Aysel’i geçmişi ile ilgili anı, düşünce ve hesaplaşmalara ayrılmıştır. Aysel, yıllar boyunca politik görüşleri ve öğrencisi Engin ile ilişkisi nedeniyle “dışlanmış” bir akademisyen olmasına rağmen şimdi ödül almasının ironisini düşünürken, bir yandan da geçmişte yaptığı çalışmaları ve tutukluluk – duruşma sürecini hatırlar. Aynı zamanda Engin, Ömer ve ailesi ile ilişkileri, Ömer ile boşanması gibi kişisel olaylar da tekrar tekrar aklına gelir.
 
Birinci bölüm ile ilgili önemli bir detay, Aysel’in ödül töreninden sahnelerin de okuyucuya sunulmasıdır. Aysel burada gazetecilere yeni çalışması ile ilgili bilgiler verir, bir konuşma yapar, hatta ödülü almasında rol oynayan Ercan Özkan ile karşılaşmasını bile anlatır. Tüm bunların karışık olarak aktarıldığı bölüm, Aysel kuafördeyken sona erer.
 
Akşamüstü
 
Romanın ikinci bölümü, öğrencilik yıllarında hocası olan Aysel ile bir ilişki yaşamış olan Engin’e yoğunlaşır. Vatandaşlıktan çıkartıldığı için mülteci olarak Avrupa’da bulunan Engin, yaşadığı zor günlerin ardından Aysel’in de yardımıyla sağlam bir iş bulmuştur. Danimarka’da bir ruh hastalıkları merkezinde çalışan Engin, buradaki doktorlardan Dr. Bernt ile sohbet eder, bölümün sonlarına doğru onunla birlikte bir bara gidip içki içer.
 
Engin’in hayatındaki ilginç rastlantılardan bir tanesi de, Aysel ile ilişkisini üniversite yönetimine söyleyerek onun öğretim görevinden alınmasını sağlayan “ajan” Cemal’le karşılaşması olur. Cemal, Engin’in çalıştığı ruh hastalıkları merkezinde akli dengesini yitirmiş bir hasta olarak gözükür.
 
Ancak ilk bölümde olduğu gibi, burada da anlatının merkezinde Engin’in iç dünyası ve geçmişi yer almaktadır. Aysel’i bir türlü unutamayan Engin, onunla son buluşmasını hatırlar ve ona karşı hislerinin hiç olmadığı kadar derin ve güçlü olduğunu fark eder. Bu düşüncelerin de etkisiyle, bölüm boyunca ona telefon etmeye çalışır, ancak telefonları hep cevapsız kalır.
 
Gece
 
Engin’in telefonlarının cevapsız kalmasının sebebi ve ilk bölümün doğasını baştan düşünmeyi gerektiren bir durum, romanın üçüncü bölümünde anlaşılır. Aysel’in ismi verilmeyen yazar arkadaşına odaklanan bu bölümde, Aysel’in ödül törenine gitmediğini, evinden çıktıktan sonra kaybolduğunu görürüz.
 
Aysel’in yazar arkadaşı, yedek anahtarı ile eve girmek konusunda tereddüt ederken, Aysel’i içeride kendini öldürmüş bir halde bulacağı pek çok senaryo hayal eder. İlerleyen sayfalarda, Aysel’in meslektaşları Alev ve Üner de onun evine gelir ve üçlü burada Aysel’i bulmak için ne yapabileceklerini tartışır.
 
Bölümün önemli olaylarından bir tanesi, bir süre önce kanser olduğunu öğrenen Üner’in pencereden atlayarak intihar etmesi olur, ancak bunun da gerçek bir intihar olup olmadığı şüphelidir: Anlatıdaki odak noktamız olan yazar, Aysel’in ölümünü hayal ettiği gibi, bu intiharı da hayal ediyor olabilir.
 
Gündoğumu, An
 
Romanın yalnızca birkaç sayfadan oluşan son bölümleri, Aysel’in akıbeti hakkında somut bir bilgi vermez. 
Sabah
 
Aralık 22 – Aysel – Törene Gelişi – Konuşma – Yeni araştırma: Aydın İntiharları – Mektuplar: Profesör, Tezel (İspanya, Oktay ve Kerem), Engin – Aldığı ödül – Yenins ile konuşmalar – Banka – Çarpan adam ve kasadaki kız – Gazeteciler – Onur ödülü, yanlışlar – Tezel: Datça, İngiliz’in gemisi, Annelerinin ölümü – Çalışma: Aynılığa, yinelemeye hayır
 
İki yıl önce Haziran – Duruşma – “Hayır” – Savunma çabası – Aklanma – Bluz – Satıcı kızlar – Ayşen ile buluşma – Ayşen ile Ömer – Ömer’in çocuğu – Ömer ile konuşma – Ayşen ve çocuk: Neden? – Ödeşme? – Ömer ve Ayşen’in hayatı – İzmir’deki konferans: Nükleer çağ – Uçağa gitme çabası – Polis / Asker – Berber ile konuşma – Sobalı evde yaşamak – Aydın intiharları: Delirmek? Başkaldırmak? – Kapıcı – Yenins ve Layana – Dağcılık – Layana’nın hikayesi: Karl’ın terk edişi, yalnızlık, iletişim kurma çabası – Seçici Kurul: Ercan Özkan – Ercan ile karşılaşma, fotoğraf – Doğum günü – Öğretim görevinden alınma – Dekan (Muhtar) – Cemal – Tülin Hanım ve oğlu Can – Bankadaki kuyruk
 
Bankadaki tavır – Cinsellik – Ozan – Berber: İntiharlar – Mahalle – Aynı makale, farklı tepkiler
 
Akşamüstü
 
Engin – Hastane – Cemal – Cemal’in delirmesi – Engin’in düşünceleri – Engin’in yaşadığı zorluklar, buraya gelişi – Aysel’in mektubu – Profesör de Brujn – Oda, bitkilerle ilgili kitap – Dr. Bernt – Yaşlıların durumu – Aysel ile buluşma – Aysel’in yaşlılığı, ak kıl, konuşması – Aysel’e bahsedilenler: Petra ve çocuk – Aysel’le vedalaşma – Dr. Bernt’in ilgisi – Cemal’in nöbeti – tekmesi – Aysel’e özlem
 
Nükleer Silahsızlanma Derneği Örgütü’nden gelenlerle konuşma – Aysel ile ortak tarih, Aysel’e karşı hisler- Tayfa ile konuşma – Ormanda yürüyüş – Ömer ve Aysel’in evindeki gece – Sevil – Alev’in mektubu – Aysel’in ayak bileği – Petra ve Aysel / Cemal: Tarihi Bağ – Aysel’in araştırması, Cemal’in durumu – Tekrar yanıtsız telefon
 
İntihar eden hasta kadın, Cemal – Petra’yı özleme: Mekanik – Aysel’le sevişme – Dr. Bernt’in ailesi – Kasaba, bar – Dr. Bernt’e anlatılanlar, sohbet: Kölelik ve özgürlük – Doktorun gözyaşları
 
Gece
 
Yazar – Aysel’e sevgi – Unutulan tören? – Aysel’in evi – Aysel ve Aydın (Aydın’ı kıskanma) – Roman kahramanları – Aysel’in ölüm senaryoları – Alev, Üner ve bekleyenler – Aysel’in duruşması – Filme davet eden öğrenci – Sinemadaki tavır – Aysel’in hayal kırıklığı - Aysel’in korkuları – Banyodaki düşüşü – Anlar, an’ları yazmak – Aysel’in yazdıkları: Hayır
 
Başkaldırı, özgün kimlik – Engin’in telefonu – Alev ve Üner’in gelişi – Sohbet: Engin ve Cemal – Yazar’ın romanı ve Aysel’in çalışması – Bekleyiş – Yenins – Üner ve pencere
 
Gündoğumu
 
Yenins, Aysel, Üner – Tek bir an’ın romanı
 
An
 
Anların yazılamaması – Son görüntü – Sandal – Hayır demek
 
canlı bahis siteleri rulet siteleri bahis siteleri yeni giris casino siteleri bahis siteleri free spin veren siteler casino siteleri deneme bonusu bahis siteleri canlı casino siteleri slot siteleri grandpashabet betwoon