Medarı Maişet Motoru Sait Faik Abasıyanık

Türk Edebiyatı'nın en meşhur ve en üretken hikaye yazarlarından biri olan Sait Faik’, roman türünde benzer sayıda eser üretmemiştir.

Kayıp Aranıyor gibi bazı eserleri, belli dönemlerde roman, belli dönemlerde uzun hikaye olarak değerlendirilmişse de, yazarın “roman” olduğu konusunda şüphe bulunmayan tek eseri Medarı Maişet Motoru’dur.  
 
Başlığı, “geçim kaynağı olan, geçim sağlayan motor” anlamına gelen Medarı Maişet Motoru, tür olarak Sait Faik’in yazarlığının tipik bir örneği olmasa da, tematik açıdan yazarın üslubunu yansıtır.
 
Bu roman denemesinde, yine kendisiyle özdeşleşen “küçük insanları”; geçim derdi çeken, toplumda var olmaya çalışan karakterleri konu alan yazar, eserini birbirinden bağımsız birkaç koldan ilerletir ve farklı arka planlardan gelen insanları odak noktasına yerleştirir.
 

Yazar : Sait Faik Abasıyanık
Yayınevi : Yeni Mecmua
Yılı : 1940
Kullanılan Baskı : Bilgi Yayınları, 14. Basım, 2000
Sayfa Sayısı : 201

Sitedeki Eserleri
Kayıp Aranıyor