Cemo Kemal Bilbaşar

Kemal Bilbaşar’ın en meşhur romanlarından biri olan Cemo, Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda Türkiye’nin doğusunda, ağırlıklı olarak Kürtlerin yaşadığı bir bölgedeki insanları konu alır.
 
Şeyh Sait İsyanı’nın patlak verdiği günlerde başlayan roman derin politik ve toplumsal meselelerle ilgilenmek yerine, bu meselelerin bölgede yaşayan insanları nasıl etkilediğini anlatmaya, buradaki toplumsal sorunlara ve bu sorunların kökenlerine değinmeye çalışır.
 
Ülkenin yönetim sistemi değişmesine karşın tüm kudretiyle varlığını sürdüren “ağalık – kulluk”  yapısı, romanın ana karakterleri Cemo, Cano ve Memo’yu çeşitli zorlukların içine sokar ve bu “adaletsiz” düzenin fazlasıyla yerleşmiş olması sorunların çözülmesini neredeyse imkansız hale getirir.
 
Ana karakterlerin yaşadığı trajik olayları, baştan sona yörenin ağzıyla yazılan bir roman ile okuyuculara ulaştıran Kemal Bilbaşar, Türk edebiyatında fazla yer almayan bir toplumu farklı açılardan tanıtmayı ve bu toplumun yaşadığı sorunları okuyucuya göstermeyi amaçlar.

 

Yazar : Kemal Bilbaşar
Yayınevi : Tekin Yayınevi
Yılı : 1967
Kullanılan Baskı : Can Yayınları, 8. Baskı, 2003
Sayfa Sayısı : 228

Sitedeki Eserleri
Memo