Memo Kemal Bilbaşar

Özet
Detaylı Özet
Ana Hatlar


Dersimli Ke… Uşağı’nın lideri  Şıh Abdo’nun tek çocuğu olan Senem için hayat oldukça güzel başlar. Ancak, bir erkek gibi yetiştirilen, ileride aşiretin başına geçmesi beklenen Senem’in yaşamı, babasının ölümüne sebep olan ve bölgenin tapusunu ele geçirerek obanın sahibi haline gelen Şıh Persin tarafından berbat edilir.
 
Senem’in yiğit, becerikli ve iyi kalpli Memo ile evlenmesine izin vermeyen Şıh Persin, onu Arap kökenli bir aşirete gelin olarak gönderir. Burada büyük bir tesadüf sonucunda Memo’yla bir kez daha karşılaşan Senem, onu tekrar kaybetme fikrine dayanamaz ve kocası Şıh Abuzer’den kaçar.
 
Ancak Memo, buluşmaya karar verdikleri yere gelmez ve Senem Şıh Abuzer’in oğlu Seyit Vehhap tarafından yakalanır. Vehhap, kendisiyle birlikte olması şartıyla onu babasına götürmeyeceğini söyler ve Senem’e tecavüz etmeye çalışır, ancak Senem’e acıyan bir yardımcısı tarafından öldürülür.
 
Bunun üzerine Dersim’e, Ke… Uşağı’na dönen Senem, yeniden Memo’yla karşılaşır ve bir önceki birlikteliklerinden bir çocuk sahibi olduğu Memo’yla evlenir. Şıh Persin’e karşı hukuki yollardan savaşmanın en doğrusu olacağını öğütleyen Memo, hem bu süreçte, hem de daha sonraki baskında büyük kahramanlık göstererek Şıh Persin’i alt eder ve Ke… Uşağı halkını yeniden topraklarına kavuşturur.
 
Senem’in dayısı ve bölgenin en güçlü lideri Seyit Raşo, Memo’yu bir Seyit olarak ilan edip Ke… Uşağı’nın başına geçirse de, kısa sürede bu ikilinin arası açılır. Hükümete bağlı olan Memo, devletin başlatmak istediği toprak reformunu destekler ve bu nedenle Seyit Raşo’yu karşısına alır. Aynı zamanda, kötü niyetli müteahhit ve devlet görevlilerinin, sürekli olarak Ke… Uşağı halkını köprü ve yol yapımlarında çalıştırmaya uğraşması, Memo ve Senem’in içinden çıkılmaz sorunlarla mücadele etmesini gerektirir.
 
Memo, kendisine yardımcı olan kumandanı ve avukat Nusrat Bey sayesinde bu sorunu da çözmeyi başarır, ancak son derece kötü niyetli bir asker olan Tursun Onbaşı, bu gelişmeler sırasında aşağılandığı için Ke… Uşağı’ndan intikam almaya karar verir.
 
Tursun Onbaşı’nın saygısız, küçük düşürücü ve keyfi baskınlarına bir süre dayanan oba halkı, Azbet Ağası Huso’nun öldürülmesi ile harekete geçer. Devlete karşı ayaklanmamak için Seyit Raşo’yu karşısına almayı göze alan Memo bile, bu son olaylardan sonra isyan etmemenin imkansız olduğunu anlar ve Tursun Onbaşı ile onunla birlikte çalışan jandarmaları öldüren baskının başında yer alır.
 
Bundan sonra Dersim’in güvenli olamayacağını bilen Memo, ailesini bölgeden uzaklaştırır. Ancak oğlunu ve Memo’nun sazını Cemo’ya ulaştıran Senem, öleceğini bilmesine rağmen Memo’nun yanına döner.
 
Roman, bir jandarma asteğmeninin Dersim Ayaklanması hatıraları ile sona erer: Seyit Raşo’nun yeğeni Rehber tarafından kandırılan Memo ve Senem, Dersim’de bir mağara çıkışında öldürülmüştür. 


I. Bölüm
 
Romanda anlatılan olaylar, günümüzde Tunceli olarak bilinen Dersim’de bir köyde yaşayan Ke… Uşağı etrafında şekillenir. Ke… Uşağı’nın lideri Şıh Abdo, uzun bir bekleyişten sonra bir kız çocuğu sahibi olur. Senem adı verilen bu kız, Şıh Abdo’nun oğlu olmadığı için bir erkek gibi, ileride aşiretin başına geçecek şekilde yetiştirilir.
 
Senem’in mutlu bir şekilde büyümesini engelleyen ilk olay bölgedeki Şeyh Sait isyanı olur. Dersim halkı Şeyh Sait isyanına katılmaz, ancak babasına düşman olan aşiret liderleri, iftiralarıyla onu suçlar ve isyancı olarak asılmasına sebep olurlar.
 
Bundan sonra Senem’in annesi kötü niyetli bir adam olan Şıh Persin ile evlendirilir ve Şıh Persin Ke… Uşağı’nı kendi çıkarları için, “kafasına göre” yönetmeye başlar. Af çıktıktan sonra aşiretin ileri gelenlerinin geri dönmesi, Senem’in dayısı ve bölgenin en güçlü lideri Seyit Raşo’dan korkusu gibi unsurlar onu belli ölçüde dizginlese de, Şıh Persin gizliden gizliye bu engellerden kurtulmaya çalışır.
 
Kurtulmaya çalıştığı engellerden bir tanesi de, babasının aşireti “miras” olarak bıraktığı Senem’dir. Şıh Persin, onu okula yazdırarak obadan uzaklaştırmaya çalışsa da, aşiretin ileri gelenlerinin müdahalesi nedeniyle bunu başaramaz.
 
Ancak Senem’in mutluluğu uzun sürmez. Yaşı giderek büyüyen Senem’in evlilik çağına gelmesi, Şıh Persin için kusursuz bir fırsattır. Okula gönderme kararının aksine, gelinlik yaşı gelen kızların dostluk için diğer aşiretlerden yaşıtlarıyla evlendirilmesi töreye de uygun olduğu için, Senem bu fikre karşı çıkamayacağını düşünür.
 
Onun hayatını değiştiren olay da tam bu sırada gerçekleşir. Yiğitliği Dersim’de de bilinen Çancı Ustası Memo, Senem’in obasına gelir ve burada özellikleriyle herkesi etkiler. Memo, kendi hayatı pahasına Senem’in ve Ke… Uşağı’nın onuruna zarar verecek bir komployu nasıl bozduğunu anlattığında obadaki etkisi daha da artar.
 
Ancak, Memo’nun atıcılık, güreş, ozanlık ve müzik konusundaki başarıları, Senem ile aşkının bir evliliğe dönüşmesine yetmez. Bu fikri duyduğunda sinirden deliye dönen ve Memo’nun oba içinde bu kadar sevilmesinden rahatsız olan Şıh Persin, ona iftira atarak tutuklanmasını sağlar ve Memo askere alınarak Senem’den uzaklaştırılır.
 
Üstelik, Şıh Persin bu süre içinde hükümet ile birlikte çalışmış, Ke… Uşağı’nın topraklarının tapusunu da ele geçirmiştir. Devletin gözünde bu bölgenin resmi sahibi haline gelince, Seyit Raşo ve aşiret içindeki ağaların da desteğine ihtiyacı kalmaz ve onlara da doğrudan karşı çıkar.
 
Bunun üzerine, Azbet Ağası Huso ve onu takip edenler, Ke… Uşağı’ndan ayrılır. Senem ise, gelin olarak uzak bir aşirete gönderilir.
 
II. Bölüm
 
İkinci bölüm, Senem’in yolculuğu ile başlar.
 
Uzun bir yolculuktan sonra yeni evine gelen Senem’in buradaki ilk günü korkunç bir hal alır. Düğün sırasında, Senem’in kocası Şıh Abuzer’in daha önceki gelinlerinden biri Senem’i öldürmeye çalışır, ancak kurşun Senem’i kurtarmak için kendini feda eden Seyit Vehhap’a isabet eder.
 
Şıh Abuzer’in oğlu Seyit Vehhap, bu kurşunla ağır şekilde yaralanır ve hastalanır. Doktorlar ona deniz havası alması gerektiğini söylediklerinde, Senem’in yardımcısı Fağfure de onunla gider ve Senem’in işlerine bakması için Fato adlı yeni birisi görevlendirilir.
 
Bu sırada, Şıh Abuzer’in bir başka gelini olan Hacer’in başka bir erkekten hamile olduğunun anlaşılması buradaki yaşam koşullarını net bir şekilde ortaya koyar. Toprağa kafası dışarıda kalacak şekilde gömülen ve taşlanarak öldürülen Hacer, Senem için büyük bir korku kaynağı haline gelir.
 
Ancak, bu korku bile yaşanan büyük bir tesadüfün Senem’i Şıh Abuzer’den kaçmaya karar vermesini engelleyemez. Büyük bir sünnet düğününe davetli olarak gelen kumandan, yanında yardımcısı olarak Memo’yu getirmiştir. Memo’yu gören Senem, Fato’nun yardımıyla recmedilme korkusunu bile umursamadan Memo ile birlikte olur ve ikili kaçarak Diyarbakır’da buluşmaya karar verirler.
 
Fato’nun kocası İbo ve dayısı Ökkeş’in yardımlarıyla Diyarbakır’a kaçmayı başaran Senem, Memo’nun buraya gelmediğini öğrendiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Bundan kısa bir süre sonra da, Şıh Abuzer’in oğlu Seyit Vehhap tarafından Diyarbakır’da yakalanır.
 
Seyit Vehhap, onu doğrudan babasına götürmektense, kendisiyle birlikte olması şartıyla kurtarmayı teklif eder. Senem, başta bunu engellemeye çalışsa da, alternatifin recmedilmek olduğunu gayet iyi bilmektedir: Kaçmanın suçu bu olmasa da, Memo’yla birlikte olduktan sonra hamile kaldığı için, kaderi büyük ölçüde kaçınılmazdır. Sonunda bu teklifi kabul eden Senem, bir yandan da Seyit Vehhap’ın yardımcısı Sofi’den de kendisini kaçırması için yardım ister.
 
Sofi, bu yardım isteğini dikkate almadan onu Seyit Vehhap’ın çiftliğine götürür, ancak onun gerçekten de Senem’e tecavüz etmeye çalıştığını gördüğünde efendisini bıçaklayarak Senem’i alır ve onunla birlikte Dersim’e doğru yola çıkar.
 
III. Bölüm
 
Dersim’de Şıh Persin’den kaçmış olan Ke… Uşağı fertlerinin yanına giden Senem, burada büyük bir mutluluğa yol açar. Onun Dicle’de boğularak öldüğünü düşünen halkı, asıl liderlerinin aralarına katılmasını sevinçle karşılar.
 
Senem’in yaşadıklarını dinleyince ona daha da bağlanan Sofi, tüm bu olayların sorumlusu olarak gördüğü Şıh Persin’i öldürüp, Ke… Uşağı’nı evlerine kavuşturmak için Dersim’e gitmeye karar verir. Ancak Şıh Persin bu tuzağı önceden tahmin eder ve Sofi’yi öldürür.
 
Bunun üzerine dayısı Seyit Raşo’dan yardım isteyen Senem, onun olumlu yanıt vermesiyle rahat bir nefes alır. Üvey kızının hayatta olduğunu öğrenen Persin’in baskını durdurulurken, yapılan karşı baskında Senem obaya döner ve geride kalanlara da dayanmaları için cesaret verir.
 
Bu sırada, Senem’in bir şıh oğluyla evlendirilmesi konusu gündeme gelir. Hem Ke… Uşağı’na liderlik edecek biri gerektiği, hem de ittifak kurarak Şıh Persin’e karşı destek kazanmanın en iyi yolu bu olduğu için, Azbet Ağası Huso Senem’in evlendirilmesi konusunda ısrarcı olur. Ancak onun Memo’ya hala aşık olduğunu gördüğünde, bir erkek çocuk doğurması şartıyla evlenmek zorunda olmadığını söyler.
 
Senem’i bir oğlu olduğu için en çok sevindiren de bu olur ve oğluna Memo’nun ismini verir. Fakat Dersim çevresindeki gelişmeler bu mutluluğun kısa sürmesine yol açar: Devletin bu bölgeye kolay ulaşım sağlamak için yollar ve köprüler yapması, askeri bir müdahaleye hazırlık olarak yorumlanır. Şıh Persin’in bu çabalara yardımcı olması, Azbet Ağası Huso’ya onun da devletle işbirliği yaptığını ve Dersim’in geri kalanının ona karşı birleşmesi gerektiğini düşündürür. Böylece Senem’in evlendirilmesi bir kez daha gündeme gelir.
 
Senem’e layık bir eş bulmak için, bir yiğitlik yarışması düzenlendiğinde, bu yarışmaları son anda çıkagelen Memo kazanır ve Huso’nun da onayıyla Senem ile evlenir. Ancak Senem’in mutluluğu bir kez daha yarıda kesilir. Şıh Persin’in, Ke… Uşağı topraklarını devlete satacağı haberi, herkesi ayağa kaldırır ve işleri kontrol altına alan, bu durumu hukuki bir şekilde çözmeleri gerektiğini savunan Memo olur.
 
Senem ile birlikte Elaziz’e giden Memo ve Senem, burada Memo’nun askerdeki kumandanının yardımıyla bir avukatla tanışır ve Şıh Persin’e karşı dava açar. Şıh Persin bu bölgeyi tapulamış olmasına karşın, Şıh Abdo’nun topraklarını kızı Senem’e miras olarak bıraktığı açıktır – bu nedenle, Şıh Persin Senem’in öldüğünü, gelen kişinin bir düzenbaz olduğunu savunur. Fakat, avukatın kararlılığı ve şahitlerin ifadeleri bu yalanın kadı tarafından kabul edilmesini engeller.
 
Senem ve Memo’nun zaferine gölge düşüren tek nokta, Senem’in annesinin Şıh Persin tarafından öldürülmesi olur. Seyit Raşo ve ağalardan sonra devletin de desteğini kaybeden Şıh Persin, kadının kararına direnmeye çalışır, ancak Memo’nun düzenlediği bir baskın ile yakalanır ve linç edilerek öldürülür.
 
Seyit Raşo, bu konudaki başarısı ve obaya hizmetleri nedeniyle, Memo’yu bir seyit olarak kabul eder ve onun Ke… Uşağı’nın ağası olduğunu duyurur.

 


Romanın ana mekanı olan Tunceli'nin (Dersim) konumu

IV. Bölüm
 
Şıh Persin’in öldürülüp devlete teslim edilmesinden sonra, Memo ve Senem Dersim’deki yeni bir tehditle mücadele etmeye başlar. Devletin yeni bir toprak kanunu çıkararak toprağı şıhlardan ve aşiretlerden alacağı, marabalar arasında bölüştüreceği dedikodusu, Dersim’in ileri gelenlerini endişelendirmeye başlar. Bazı aşiretler, buna karşı direnmeye hazırlanırken, bazıları devleti destekler.
 
Şıh Persin’i alt ettikten sonra kumandanının ve Elaziz Paşası’nın beğenisini kazanan Memo, onlardan aldığı ödüllerle obaya döner ve burada toprak paylaşımının yapılacağını duyurur. Bunun için yeni inşaat ve onarım çalışmalarına başlar, fakat daha önceden kendilerine yardımcı olan Seyit Raşo, devleti desteklediğini duyunca Memo ile kavga eder.
 
Bu arada, Ke… Uşağı’nda başka sorunlar da baş gösterir. Şıh Persin döneminde köprü inşaatında çalışmaya götürülen marabaları, Paşa’nın izniyle obaya geri getiren Memo, bir müteahhit ve jandarmanın işçi karşılığı para teklifini reddeder.
 
Aynı zamanda, kendisi de giderek mutsuzlaşmaktadır. Bu durumu gören Senem, Memo’nun Cemo’yu özlediğini ve bu hasrete artık dayanamadığını anlar. Bu sırada, Çakalgediği köyünde yaşayanlardan Cemşido ile karşılaşan Memo ve Senem, burada yaşananları öğrenir ve Memo Cemşido ile birlikte Sorikoğlu’na baskın düzenlemeye gider.
 
Eğer Cemo’yu okumadıysanız, özetimizin bu bölümü kafanızı karıştırmış olabilir. Buradaki olaylar, detaylı bir şekilde anlatılmaz, zira bunlar Cemo’nun son bölümlerinde anlatılan konulardır – yazar bunları ikinci romanda tekrarlamaz.
 
Bu konuda daha kapsamlı bilgi almak için, Cemo’nun özetine göz atabilirsiniz. 

 
 
Sorikoğlu’nu alt eden, ama Cemo’yu kendisi ile birlikte gelmeye ikna edemeyen Memo, Seyit Raşo’nun ganimetlerden pay isteğini de reddeder. Cemo’nun kendisini de bir ağa olmakla suçladığını unutamayan Memo, toprak reformu ile Kemal Paşa’nın düzenine iyice inanarak şıhlığa, seyitliğe ve ağalığa karşı savaş açar.
 
V. Bölüm
 
Ke… Uşağı’nın sıkıntılarının devam edeceği, yine jandarmaların bölgeye gelmesi ile anlaşılır. Bir önceki bölümde teklifinin reddedilmesine bozulan müteahhittin obadan ayrılmasından birkaç gün sonra, Ke… Uşağı’nın yol vergisi borcu olduğu ve bu borcu ödeyememeleri durumunda, yol yapımında çalışarak affedilebilecekleri açıklanır.
 
Memo’nun köprü inşaatında çalışmaktan zorlukla kurtardığı marabaların bu şekilde bir kez daha götürülmesi, onu tekrar Elaziz’e giderek Paşa ve kumandandan yardım istemeye yönlendirir. Onları bulamayınca avukat yardımıyla işini çözer ve borç parayla marabaları köye geri getirir.
 
Bu olaylar sırasında Ke… Uşağı ile muhatap olmaya başlayan Tursun Onbaşı, marabaların geri dönüşü konusundaki emri de ilgisizlikle karşılayınca, şikâyet edildiği Teğmen tarafından cezalandırılır. Ama işin sonunda, Tursun Onbaşı’nın daha sonra intikam almak isteyebileceği düşüncesiyle cezalandırılmamasını isteyen Senem haklı çıkar.
 
Ke… Uşağı’yla takıntılı hale gelen Tursun Onbaşı, emrindeki jandarmalarla bu bölgede sık sık takıntılı aramalar yapar, oba halkını sürekli haksız şekilde ezmeye ve cezalandırmaya başlar. İzinsiz odun topladıkları gerekçesiyle tutukladığı kadınları teslim almaya giden azbet ağası Huso’nun, Tursun Onbaşı tarafından yumruklanarak öldürülmesi, Ke… Uşağı için bardağı taşıran damla olur ve haftalardır bütün Dersim’i gezerek halkı isyana karşı uyaran Memo bile dayanamayıp bir baskın emri verir.  
 
Jandarmalar ile baskına gelenler arasındaki mesele, her şeye rağmen barışçıl bir şekilde çözülecekmiş gibi gözükse de, Tursun Onbaşı’nın son bir hainliği işlerin kontrolden çıkmasına yol açar. Memo ve peşindekiler, tüm jandarmaları öldürür ve böylece geri dönülemez bir isyan yoluna girmiş olurlar.
 
Memo, güvenlik amacıyla Senem’i ve oğlunu Dersim’den göndermeye çalışır, ancak Zozana’ya gidip Cemo’yu bulan Senem, bebek Memo’yu ve Memo’nun sazını ona teslim ettikten sonra öleceğini bilmesine rağmen Dersim’e geri döner.
 
Sonsöz
 
Kitabın son bölümü olarak kurgulanan sonsöz, bir jandarma asteğmeni tarafından kaleme alınır. Dersim’deki isyanların nedenlerini anlatan asteğmen, hayatının son döneminde Dersim’de hükümet karşıtı bir hareket başlamaması için elinden geleni yapan Memo’nun “oba oba dolaşıp Dersimlileri sancak açmaya” çağırdığını yazar.
 
Roman, Seyit Raşo’nun yeğeni Rehber tarafından ihanete uğrayarak öldürülen Memo ve Senem’in kesik başları ile sona erer. 

 
Şıh Kızı Senem Anlatıyor
 
I. Bölüm
 
1
 
Senem, babasının çocuk sahibi olamaması – Seyit
 
2
 
Şıh Abdo’nun haberi alması, mutluluğu
 
3
 
Monzur’da doğum – Kız doğurma gerginliği – Şıh’ın mutluluğu – Senem ismi
 
4
 
Senem’in yetiştirilmesi – “Erkek gibi”
 
5
 
Deprem  - Senem’in babasının mutsuzluğu – Şeyh Sait’e katılıp katılmama kararsızlığı
 
6
 
Ant töreni – Şeyh Sait’in Mustafa Kemal’e karşı destek isteği – Dersimli şıhların bu talebi reddetmesi
 
7
 
Şeyh Sait’in yenilgisi
 
8
 
Senem’in babasına iftira – Asılması
 
9
 
Devletin Ke… Uşağı’na düşmanlığı
 
10
 
Senem’in annesinin Şıh Persin ile evliliği
 
11
 
Şıh Persin’in sert yönetimi – Maho – Senem ve annesinin mutsuzluğu
 
12
 
Şeyh Sait isyanına katılanlara af – Huso’nun dönüşü – Şıh Persin konusundaki mutsuzluğu – Şıh Persin’in korkusu, gelenlere saygı göstermeye başlaması
 
13
 
Senem’i okutma kararı – Senem’in mutsuzluğu - Karadan vazgeçilmesi
 
14
 
Senem’in olgunlaşması – “Gelinlik çağı” korkusu
 
15
 
Memo’yla tanışma – aşık olma
 
16
 
Memo’nun obaya gelmesi – Aşık Süphan’la “söyleşme”
 
17
 
Memo’nun Dersim’e asıl geliş sebebi – Hanefi Osman Nur Ağa’nın Planı – Senem’in tepkisi
 
18
 
Huso’nun durumu öğrenmesi
 
19
 
Senem ile Memo’nun karşılaşması – Birbirlerine ilgileri
 
20
 
Memo’nun obaya gelişi – Şıh Persin’in memnuniyeti Neden? - Memo ile Ağaların sohbeti – Hanefi Osman Ağa’nın planının tekrar dinlenmesi – Azbet Ağası Huso’nun düşünceleri: Memo ile Senem’in evlendirilmesi fikri
 
21
 
Senem’in uyuyan Memo’nun yanına gitmesi – Şıh Persin’i görmesi
 
22 
 
Hamido ve Memo – Yarışmalar – Memo’nun marifetleri – Senem’i istemesi – Şıh Persin’in öfkesi
 
23
Öldürülen tüfekçiler – Nöbetçilik yapması gereken Hamido’nun cezası, ölüm
 
24
 
Huso’nun Şıh Persin’i suçlaması
 
25
 
Memo’nun tutuklanması – Askere alınması
 
26
 
Huso’nun Şıh Persin yönetiminden yorulması – Seyit Raşo’dan yardım istemeye gitme çabası – Şıh Persin tarafından durdurulması – Şıh Persin’in tapusu – Ke… Uşağı’nı tamamen ele geçirmesi – Huso ve diğer gitmek isteyenlere karşı tavır
 
27
 
Paşa’nın ziyareti: Şıh Persin’in güç gösterisi – Huso ve onu takip edenlerin gidişi
 
28
 
Şıh Persin’in yönetimi, kötülükleri
 
29
 
Senem’in gelin olarak Diyarbakır’a gönderilmesi – Senem’in mutsuzluğu
 
II. Bölüm
 
1
 
Yol
 
2
 
Senem’in Diyarbakır’da şaşkınlığı – Asker kışlası önünde hissettikleri – Dicle
 
3
 
Seyit Vehhap ile tanışma – Evliliğin arkasındaki nedenler
 
4
 
Şıh Abuzer’in yanına ulaşma – Şıh Abuzer’in haremi – Süslenme, burun delinmesi
 
5
İçki koyma, içkinin dökülmesi – Dans – Sabire’nin Senem’i vurmaya çalışması – Şıh Abuzer’in Sabire’yi öldürmesi – Vehhap’ın vurulması
 
6
 
Senem’in Abuzer’e karşı soğukluğu – kırbaçlanma
 
7
 
Seyyit Vehhap ölüm döşeğinde – Senem’in suçlanması – Vehhap’ın kurtulması – Gerdek
 
8
 
Vehhap’ın durumu, zayıflaması – Deniz havası tavsiyesi – Lübnan’a gidiş – Fağfure’nin Senem’in hizmetinden ayrılması
 
9
 
Fato – Şıh Abuzer’in hareminden Hacer’in hamileliği – Recmedilmesi – Hacer’in ailesinin kan davası – Şıh Abuzer’in kurtulması – Halep’ten yeni gelin
 
10
 
Fato’nun dayısı Ökkeş, Memo’nun asker arkadaşı – Senem’in çıkık numarası – Ökkeş Dayı ile Memo hakkında konuşma  - Fato’yla sırdaşlık
 
11
 
Sünnet düğünü, davet – Diyarbakır’dan kumandan ile Memo’nun geleceği haberi – Vehhap’ın gelmesi – Memo’nun gelmesi – Senem’in heyecanı – Bilinmeyen dans – Senem’in çağrılması – Senem’in dansı – Ağlaması – Fato’nun Memo’yu getirmesi – Memo ile Senem – Birlikte kaçma kararı – Senem’in Fato’ya yardımı – Fato ve İbo
 
12
 
Memo’nun gidişi
 
13
 
Seyyit Vehhap’ın Senem ile birlikte olma isteği – Senem’in reddetmesi – Senem’in korkusu – Baskın, Seyit Vehhap’ın kaçanların peşinden gitmesi
 
14
 
Senem’in hamileliği – Kaçma planı – Fato’yu ikna etmesi
 
15
Ökkeş Dayı’nın ikna edilmesi
 
16
 
Fato’nun kıyafetleri – Senem’in kaçışı
 
17
 
Ökkeş Dayı’nın evi – Karısı – Senem’in verdiği altınlar – Fato ve İbrahim’in gelmesi – Kaçış
 
18
 
Diyarbakır – Ökkeş Dayı’nın ayrılması – Memo’nun Cumhuriyet Hanı’na gelmemesi – Memo’yu arayış – Seyyit Vehhap – Senem’in götürülmesi
 
19
 
Seyit Vehhap’ın planı
 
20
 
Seyit Vehhap’ın Senem’i kaçırması – Sofi – Senem’in yardım isteği – Sofi’nin dinlememesi
 
21
 
Seyit Vehhap’ın çiftliği – Vehhap’ın anlattıkları: İbo’nun ihaneti, Abuzer’in emirleri – Vehhap: Tecavüz girişimi – Sofi’nin Seyit Vehhap’ı öldürmesi – Kaçış
 
III. Bölüm
 
1
 
Sofi’yle Dersim – Sofi’nin Hırsı – Cenderme Ali
 
2
 
Cenderme Ali’yle konuşma – Şıh Persin’den kaçanların yeri – Yola çıkış
 
3
 
Halo’yla buluşma – Halo’nun mutluluğu – Senem’in hayatta olduğunun saklanması
 
4
 
Azbet Ağası Huso’yla buluşma – Huso’nun şaşkınlığı – Sofi’nin Şıh Persin’i öldürme isteği
 
5
 
Bitlisli ve Sofi’nin gidişi
 
5
 
Bitlisli’nin dönüşü – Sofi’nin öldürülme hikayesi
 
7
 
Senem’in hayatta olduğunun duyurulması – Hamileliğin anlaşılması: Memo’ya güven
 
8
 
Senem’in Şıh Persin korkusu – Denem Şıhı Cebrail – Seyit Raşo’nun yardım sözü – Elçi Maho’nun Senem’i geri istemesi – Seyit Raşo – Şıh Persin
 
9
 
Cenderme Ali’nin Memo’yu bulma çabası
 
10
 
Şıh Persin’in baskını – bozguna uğraması – Seyit Raşo’nun karşı baskını
 
11
 
Baskın – Senem’in obaya dönüşü
 
12
 
Elaziz Paşası’nın Seyit Raşo’yu ziyareti – Devlete bağlılığından ikna olması
 
13
 
Cenderme Ali’nin Memo’yu bulamaması – Senem’i bir şıh oğluyla evlendirme isteği – “Erkek doğurursan evlenmene gerek yok”
 
14
 
Doğum= Erkek – Memo’nun isminin verilmesi
 
15
 
Senem’in mutluluğu – Dersim’de yol – köprü çalışmaları – Şıh Persin’in işbirliği – Dersim’de birlik gerekliliği – Senem’in evlendirilmesi kararı
 
16
 
Tören günü – Senem’in mutsuzluğu – Yolda bayılma – Memo’nun gelmesi
 
17
 
Yiğitlik yarışmaları – Memo’nun kazanması – Senem ile evliliğin onaylanması
 
18
 
Memo’nun sessizliği – saldırı – Sorikoğlu? Şıh Persin? – Memo’nun Osmanlı’yı savunması – Osmanlı, Dersim konusu
 
19
 
Obaya dönüş – Memo’nun oğluyla tanışması – Çan dağıtımı
 
20
 
Memo ile Senem’in yalnız kalması – Memo’nun evliliğini açıklaması
 
21
 
Gürültü – Şıh Persin’in Ke… Uşağı’nı Osmanlı’ya satacağı bilgisi – Elif Ana’nın sözleri – Savaşma isteği – Memo’nun konuşması – İşi “Osmanlı Zagonu” ile çözme kararı
 
22
 
Elaziz
 
23
 
Ökkeş Dayı’nın dükkanı – Memo’nun “kumandarı”
 
24
 
Kumandan ile görüşme – Düşünmek için süre
 
25
 
Ökkeş Dayı’nın dükkanı – Elini kesme yalanı
 
26
 
Ökkeş Dayı’nın evi – Zino Ağa
 
27
 
Tekrar kumandan – Yardım etme kararı – Avukat Nusrat Bey
 
28
 
Nusrat Bey’in yardımı – Şıh Persin’e öfkesi
 
29
 
Ökkeş Dayı’nın endişesi – Davayı Öğrenmesi – Şahitliğe talip olması – Zino Ana’nın ikna edilmesi
 
30
 
Obadaki heyecan – Avukatın davayı bırakmaması
 
31
 
Elaziz’e gidiş – Duruşmanın yaklaşması
 
32
 
Mahkeme – Şıh Persin’in yalanları – Senem’in lehine şahitlikler – Şıh Abuzer – Senem’in annesinin şahitliği – Senem’in sitemi – Annesinin öldürülmesi – Davanın kazanılması
 
33
 
Obada intikam isteği – Yas
 
34
 
Şıh Persin’in isyanı, hükümete karşı çıkması – Ökkeş Dayı’nın dükkanının talan edilmesi, ailesinin kaçırılması – Kumandanın Şıh Persin’in isyanı hakkında düşündükleri – Memo’nun konuyu Dersim içinde çözme isteği – Kumandan ve Paşa’nın onaylaması, silah yardımı
 
35
 
Baskın hazırlıkları
 
36
 
Baskın, Şıh Persin’in yakalanması
 
37
 
Şıh Persin’e karşı hırs – Memo’nun canlı teslim etme sözünü tutma çabası – Şıh Persin’in linç edilmesi, ağaca asılması – Memo’ya minnet – Memo’nun seyitliği
 
IV. Bölüm
 
1
 
Senem’in mutluluğu – Sultan Hızır’ın hikayesi – Şıh Persin’in bedeninin Elaziz’e götürülmesi
 
2
 
Jandarmaların yardımı
 
3
 
Şıh Persin’in bedeninin teslim edilmesi – Paşa ve kumandanın mutluluğu – Memo’ya ve Ke.. Uşağı’na hediyeler – Memo’nun köprü yapımında çalışan marabaları serbest bırakma ricası
 
4
 
Şölen – Senem ve Subay kadınları – Dersim’in durumu hakkında konuşmalar – Memo’nun türküleri
 
5
 
Kumandanın Memo’ya öğütleri
 
6
 
Senem ve Memo’nun marabaların yanına gitmesi – Jandarmaların tepkisi – Paşa’nın fermanı, Memo’nun konuşması – Ke… Uşağı marabalarının köprü inşaatından ayrılması
 
7
 
Obadaki mutluluk – Huso’nun endişeleri – Memo’nun fikirlerini savunması
 
8
 
Huso’nun toprak bölüştürmesine karşıtlığı – Memo’yu ziyarete gelenler
 
9
 
Seyit Raşo’nun ziyareti – Paşa’nın buyruğuna uymalarına karşı öfkesi – Memo ile Seyit Raşo’nun tartışması – Kavga – Seyit Raşo’nun gitmesi
 
10
 
Müteahhit’in ziyareti – İşçi karşılığı para teklifi – Memo’nun reddetmesi – Huso’nun takdiri
 
11
Halo’nun Zelho’ya akşı
 
12
 
Halo ile Zelho’nun düğünü – Memo’nun hasret türküleri
 
13
 
Zaro’nun evlenme isteği – Memo ve Senem’in şıhlık hakkı almaması – Evlenmek isteyenlerin sayısının artması
 
14
 
Senem’in annesinin mezarını ziyaret – Memo’nun durgunluğu – Memo’nun Cemo’ya hasreti – Senem’in kıskançlığı – Cemşido ile karşılaşma – Cemo ile Çakalgediği Köyü’nün başından geçenler – Cemşido’nun Senem’in hizmetine girmesi – Cemo’yu alma ve Sorikoğlu’na baskın kararı
 
15
 
Baskına hazırlıklar
 
16
 
Senem’in endişeleri – Memo’nun dönüşü – Senem’in heyecanı – Cemo’nun gelmemesi – Baskın hikayeleri – Memo’nun Seyit Raşo’ya ganimetlerden pay vermemesi – Memo’nun mutsuzluğu
 
17
 
Cemşido’nun anlattıkları – Cemo’nun gelmeme sebebi – Cemo ve Memo
 
18
 
Memo’nun durgun tavırları – Şıh ve Seyit düşmanlığı – Kemal Paşa’ya tamamen inanması
 
V. Bölüm
 
1
 
Jandarmalar ve “vergi efendileri” – Yol vergisi – Yol yapımında çalışarak ödeme imkanı – Marabaların götürülmesi
 
2
 
Huso’nun para bulma çabası – Borç – Parayı Seyit Raşo’nun alması – Veysel Efendi’nin açıklamaları – Memo’nun Dersim’deki düzene öfkesi – Elaziz’e gitme kararı
 
3
 
Kumandanın bulunamaması – Avukat Nusrat – Paşa’nın Ankara’ya gittiği bilgisi – Avukatın açıklamaları – Hususiye Müdürü
 
4
 
Hususiye müdürünün yardımları – Bir yıllık borcu mal satarak ödeme planı – Hacı Mustafa
 
5
 
Pazarlık – “kuzu başına üç lira” – 800 lira borç
 
6
 
Borcun ödenmesi
 
7
 
Cenderme Ali’nin evi – Memo’nun türküleri – Ozan Şir’in toprak zagonu hakkında uyarılar yaptığı bilgisi – Memo’nun zagonu desteklemesi
 
8
 
Tursun Onbaşı’nın ilgisizliği – Teğmen’den yardım isteği – Marabaların bulunması – Onbaşı’nın cezalandırılması
 
9
 
Obaya dönüş – Huso’nun hastalığı – Yaşananların anlatılması – Memo’nun Kemal Paşa’ya desteği – Huso’nun onaylaması
 
10
 
Koyunları Suriye’de satıp para kazanma fikri – Planın Memo’dan gizlenmesi
 
11
 
Memo’nun çalışmaları
 
12
 
Memo’nun çan satmaya gitmesi – Obadakilarin itirazı – Memo’nun ağalığa, şıhlığa, seyitliğe karşı türküleri – Aşık Süphan’ın Memo’yla gitme kararı
 
13
 
Memo bebeğin yürümesi – “Çörek Yağmalama” – Jandarmalar ve Tursun onbaşı – Silah araması – Zaro’nun evi – Çıplak yakalanma – Tursun Onbaşı’nın “aramaları” – Obadaki düşmanlık
 
14
 
Tursun Onbaşı’nın ikinci baskını – Gülzer’in kaçırıldığı yalnı – Zaro ve Gülzer’in götürülmesi – Dayak – Gülzer’in babası ve Zaro’nun intikamı – Tursun Onbaşı’nın bir süre görülmemesi
 
15
 
Memo’nun dönüşü – Dersim halkını isyana karşı uyarması
 
16
 
Dersim’de kış – Halo’nun Suriye’den dönüşünün gecikmesi
 
17
 
Senem’in kabusu – Odun kestiği için Tursun Onbaşı tarafından dövülen marabalar – Halo’nun dönüşü: Kumandanın Elaziz’e dönmeyeceği, avukatın öldürüldüğü haberleri – Zagonun kötülüğü
 
18
 
Odun toplayan kadınların karakola götürülmesi – Kadınların alıkoyulduğu haberinin obaya ulaşması – Baskın isteği – Senem’in ihtiyatlı davranma önerisi – İhtiyarların onbaşıyla konuşmaya gitmesi
 
19
 
Onbaşının sarhoşluğu – Huso’yu yumruklaması – Huso’nun ölümü – Memo’nun baskın emri – Memo’nun olacaklardan korkusu
 
20
 
Baskın – Onbaşının kaçması – Diğer aşiretlerle birleşme, jandarmayla çatışma – Jandarmanın Tursun Onbaşı’yı teslim etmesi – Rehine değişimi – Tursun Onbaşı’nın Halo’yu vurması – Jandarmaların katledilmesi – Ke… Uşağı ve Demenli Aşireti = Bağlılık yemini
 
21
 
Obaya dönüş – Memo’nun baskın korkusu – Senem’i ve oğlunu göndermesi
 
22
 
Senem ve Cemşido’nun Cano’nun değirmenine varışı – Senem’in Cemo’yu araması – Senem ve Cemo – Senem’in oğlunu ve Memo’nun sazını Cemo’ya teslim etmesi
 
23
 
Senem ve Cemşido’nun Dersim’e dönüşü
 
Sonsöz
 
Dersim’de görev yapan memurlar / askerler – Dersim’deki ayaklanmanın kökeni – Paşa’nın stratejisi = aşiretlerin birbirleriyle savaşması – Memo = “Oba oba dolaşıp sancak açtırmaya çalışmak” – Paşa’nın üzüntüsü – Seyit Raşo’nun yeğeni Rehber – Rehber’in ihaneti – Senem ve Memo’nun öldürülmesi

 
canlı bahis siteleri rulet siteleri bahis siteleri yeni giris casino siteleri bahis siteleri free spin veren siteler casino siteleri deneme bonusu bahis siteleri canlı casino siteleri slot siteleri grandpashabet betwoon betwild pashagaming tipobet hızlıbahis cratosroyalbet betwoon kumar siteleri bahis siteleri bet siteleri