Osmancık Tarık Buğra

 
Özet
Detaylı Özet
Ana Hatlar
 
Ölüm döşeğindeki Osman Gazi ile başlayan roman, onun gençlik yıllarını hatırlaması ile geçmişe döner. Babası Ertuğrul Gazi’nin “beyi” olduğu Kayı Boyu’nda sevilen, yiğit bir savaşçı olan Osmancık, yine de babasının yerini alabilecek biri olarak görülmemektedir. Üstelik, fazla kavgacı, atılgan ve sabırsız bir genç olan Osmancık, bu görevi istemediğini de açıkça belirtmektedir.
 
Osmancık’ın bu konudaki görüşlerini değiştiren, Kayı Boyu içinde saygı gören bir şeyh olan Ede Balı ile tanışması olur. Bu yaşlı bilgenin kendisine karşı olan kayıtsızlığından fazlasıyla rahatsız olan Osmancık, daha sonra onun kızı Malhun Hatun’a aşık olur. Ancak Osman’ın aşırı saldırgan tavırlarının zararlı olduğuna inanan Ede Balı, kızını ona vermeyi reddettiği gibi, Osman’la yüz yüze görüşmeyi bile kabul etmez.
 
Ancak Ede Balı’nın planı, bu şekilde Osman’a sabırlı olmayı, sakin kalabilmeyi, savaşçılığını ve gücünü yeri geldiğinde kullanabilmeyi öğretmektir. Osman, yavaş yavaş bu dersi kavrar ve babası beyliğe devam edemeyecek kadar yaşlandığında yerine geçer.
 
Osmancık’ın yavaş yavaş Osman Bey’e dönüştüğünü gören Ede Balı, bu süre içinde onun kızı Malhun Hatun ile evlenmesine de izin vermiştir. Ede Balı’nın rehberliğinde hareket eden Osman Bey, Kayı Boyu’nu bölgedeki Bizans kalelerine ve şehirlerine karşı birleştirerek pek çok savaş kazanır ve fethettiği yerlerde adil, güvenli bir yönetim kurarak Osmanlı Devleti’nin köklerini atar.
 
Bu savaşlarda, ağabeyi Savcı, yeğenleri Bay Koca ve Aydoğdu’yu kaybeden Osman, buna karşın hiç savaş kaybetmez. Kontrolündeki topraklar giderek artınca, Konya’da zayıflamış olan Selçuklu Sultanı’nın da takdirini kazanır ve bağımsız bir hükümdar haline gelir.
 
Romanın son bölümlerinde, artık iyice yaşlanmış olan Osman Gazi, beyliği oğlu Orhan’a bırakır. Babasının ve hayatını kaybeden Şeyh Ede Balı’nın tavsiyeleriyle hareket eden Orhan, babasının artık katılamadığı savaşlarla yeni topraklar kazanmayı sürdürür. Uzun süre hasta yatan Osman Gazi, Bizans’ın İstanbul’dan sonra en önemli şehri konumundaki Bursa’nın fethedildiği haberini alınca büyük bir huzur duyar ve buraya gömülmeyi vasiyet ederek hayatını kaybeder.

Birinci Bölüm
 
Roman, Osman Gazi ölüm döşeğindeyken başlar. Onun Bursa’ya gömülme isteğine kısaca değindikten sonra, hikaye gençlik yıllarına döner ve Osman’ın yaşamöyküsünü okuyucuya sunmaya başlar.
 
Gençlik yıllarında çok atılgan, kavgacı, sabırsız bir genç olan “Osmancık”, babası Ertuğrul Gazi’nin yerini almakla ilgilenmemekte, bu sorumluluğu ağabeyi Gündüz Bey’in alacağını düşünmektedir. Hayatını istediği gibi, sorumluluktan uzak bir şekilde yaşayan Osmancık, bir gün zengin bir Bizanslı olan Mihail Kosses (Köse Mihal) ile arkadaşı Kalanoz’u haydutlardan kurtarır ve Kosses ile arasında büyük bir arkadaşlık başlar.
 
Hatta, Osmancık Kosses’in kızkardeşi, Kalanoz’un da nişanlısı olan Zoe ile de kısa süreli bir aşk yaşar, ancak evlilik gerçekleşince ikisi arasındaki bu ilişki de sona erer. Buna karşın, kötü niyetli bir adam olan Kalanoz, Osmancık’ın bu tavrını unutmaz ve ona karşı hayatı boyunca besleyeceği bir nefret hissetmeye başlar.
 
Bu arada Osmancık’ın kendi hayatı da değişmektedir. Bir gün yıldızlara bakarken, “dünyanın ne kadar büyük olduğuna” hayret eden Osmancık, bu söylemi nedeniyle Kayı Boyu’nun saygıdeğer şeyhi Ede Balı tarafından hor görülür. Dünyanın yalnızca onu nasıl küçülteceğini bilmeyenlere büyük geldiğini söyleyen Ede Balı, Osmancık’a karşı kayıtsız, hatta aşağılayıcı bir tavır beslemeye başlar.
 
Ede Balı’nın tavrını gururuna yediremeyen Osmancık’ın kendisini ona kabul ettirme hırsı, kızı Malhun Hatun’a aşık olmasıyla daha da artar. Ancak uzun bir bekleyişten sonra kendisiyle görüşmeyi kabul eden Ede Balı, ona kızını vermeyi de reddeder.
 
Bilge şeyhin kendisine karşı olan tavrını anlamaya çalışan, nasıl onun kabul edeceği bir adam haline gelebileceğini düşünmeyi sürdüren Osmancık, yakın arkadaşları ve Mihail Kosses ile birlikte İnönü Beyi Mahmut’u ziyarete gider. Bu sırada ufak çaplı bir baskına uğrayan grubun, nasıl tek bir beden gibi hareket ettiğini hayranlıkla izleyen Mihail Kosses, yavaş yavaş Türklerin Bizanslılara göre daha üstün bir topluluk olduğunu düşünmeye başlar. Kendi toplumu içinde, evlendikten sonra kız kardeşi Zoe’nin ölümüne sebep olan Kalanoz gibi yozlaşmış insanların da bulunması, bu görüşü güçlendirir.
 
Osmancık ise, her şeyden çok Şeyh Ede Balı’nın takdirini kazanmaya çalışmaktadır. Kendisiyle görüşememesine rağmen sık sık onun dergahında kalan Osmancık, bir gece rüyasında Şeyh Ede Balı’nın göğsünden yükselen bir ayın kendisine doğru geldiğini, sürekli yükselen bir çınarın dört bir yana doğru büyüdüğünü görür.
 
Bu rüya, Şeyh Ede Balı’yı Osmancık’ın gerçekten değiştiği, artık bey olmaya hazır bir lider olduğu konusunda ikna eder. Malhun Hatun ile Osmancık arasındaki evliliğe onay verildikten sonra, bölüm bu iki karakterin evlenmesi ile sona erer.
 
İkinci Bölüm
 
Artık beylik yapamayacak kadar yaşlanmış olan Ertuğrul Gazi, bu görevi bırakmaya karar verir. Uzun tartışmalar sonunda, beylik Osman’a verilir.
 
Beyliğinin ilk günlerinde artık tamamen değiştiğini gösteren ve herkesin güvenini kazanan Osman Bey, kişiliğinin “Osmancık” boyutunu da bir kenara bırakmaya başlar. Beyliğinin ilk döneminde, ortak kanıyla onaylanmayan tek kararı arkadaşı Mihail Kosses’i bir baskından koruması olur ve bu durumda bile, Hristiyanların işine karışılmaması gerektiğini söyleyen Ertuğrul Gazi’ye karşı kendi kararını savunması onun beyliğini pekiştirir.
 
Üçüncü Bölüm
 
Osman’ın beyliğinin iyice kabul gördüğü bu bölüm, birbiri ardına yapılan fetihler ile başlar. Kayı Boyu için tek olumsuz durum yaşanılan bazı ölümler olur. Önce yaşları çok ilerleyen Ertuğrul Gazi ile Osman Bey’in annesi Cankız doğal nedenlerle hayatını kaybeder. Daha sonra Osman’ın baş düşmanı Kalanoz, onun en sevdiği yeğeni Bay Koca’yı ve ağabeyi Savcı’yı öldürür.
 
Ancak, Osman tarafından öldürülen Kalanoz, Bizans kalelerinin ve şehirlerinin düzenli olarak Kayı Boyu’nun eline düşmesini engelleyemez.
 
Bu başarılara olan hayranlığı giderek artan Mihail Kosses de, Osman ile arkadaşlığının etkisiyle Müslüman olmaya karar verir. Önceki sayfalarda, bir elçi olarak kalesine gittiği tekfür tarafından haince öldürülen Abdullah’ın ismini alır.  
 
Dördüncü Bölüm
 
Bu sırada oğlu Orhan’ın giderek büyüdüğünü fark eden ve en büyük ülkünün kendisinden sonra geleceklere yol açmak olduğunu anlayan Osman Gazi, onu da Şeyh Ede Balı’ya götürmeye başlar. Bu ziyaretlerden birinde, Orhan Bizanslı bir tekfürün kızı olan Holofira’ya aşık olur.
 
Tekfürün bu aşka şiddetle karşı çıkması, giderek gerçek bir tehdit olarak görülmeye başlanan Osman’a karşı bir birliğin oluşturulmasında da etkili olur. Ancak tüm planlara rağmen, Osman önce İnegöl’ü, daha sonra da kendisine bir tuzak kurulan Bilecik’i fethetmeyi başarır.
 
Beşinci Bölüm
 
Osman Gazi’nin önderliğindeki beyliğin de bağlı olduğu Selçuklu yönetiminin giderek zayıflaması, Osman’ın kendisi adına hutbe okutarak bağımsızlığını ilan etmesini mümkün kılar. Üstelik, Selçuklu Devleti topraklarının Moğolların eline geçmesi Osman Gazi’nin elinde tuttuğu topraklara ciddi bir göç dalgası gelmesine yol açar.
 
Ancak, bu göçün yarattığı nüfus patlamasını kullanan Osman Gazi olmayacaktır. O, artık giderek yaşlandığı için, savaşlardan çok cenaze namazlarına katılır hale gelmiştir. Ede Balı’nın ölümünden sonra oğlu Orhan’a öğütler veren Osman Gazi, adeta ölmek için Bizans’ın bölgede İstanbul’dan sonraki en güçlü ve en önemli şehri Bursa’nın ele geçirilmesini bekler hale gelmiştir.
 
Altıncı Bölüm
 
En büyük hayali Bursa’ya gömülmek olan Osman Bey, oğlu Orhan’ın şehri fethettiği haberini alınca huzurlu bir şekilde hayatını kaybeder.
 
Birinci Bölüm
 
Ölüm döşeği – Bursa’ya gömülme isteği – Osmancık = Gençliği – Ağabeyleri, kişiliği, hayattan beklentileri – Ede Balı ile tanışması – “Dünya ne kadar büyük” – Ede Balı’nın Osman’a tavrı – Ertuğrul Bey’in uyarısı – Mihail ve Kalanoz – Zoe ve Osmancık – Göç – Osman ve Uruz Derviş – Ede Balı’yla görüşme isteği – “Vakti değil” – Malhun Hatun – Ede Balı’dan kızını isteme – Reddedilme – Al Zahid – İnönü Beyi Mahmud’u ziyaret – Osman ve Al Zahid – Mihail’in hayranlığı, düşünceleri – Ede Balı’nın daveti – Osman’a kızını vermeme nedeni – Osman’ın düşünceleri = Osmancık, Osman, Ülkü – Kalanoz’un yaptıkları: Zoe’nin ölümü, Al Zahid ile yakınlaşma – Osman’ın Ede Balı’ya ziyaretleri – Osman’ın değişimi, rüyası: Amacını bulması – Osman ve Ede Balı’nın konuşması – Malhun Hatun ile evlilik, düğün – Osman’daki değişimin fark edilmesi – Gökçe Bacı (Harlak Suyu) – Osman mı, Gündüz mü?
 
İkinci Bölüm
 
Ede Balı’ya beylik kararını açıklama – Ertuğrul Gazi’nin kararı – Osman’ın beyliği –Şölen – Akşam: Sivrikaya’da Ede Balı’yla konuşma – Öğütler – Osman’ın beyliğinin ilk günleri – Yoldaşların değişimi – Gazi Rahman ile Kutlu Melek (Kayı Boyu ve Dodurga) – Savcı’nın şöleni – Bay Koca – Mihail Kosses’e baskın planı – Osman’ın baskına engel olma çabası – Baskının engellenmesi – Ertuğrul Gazi’nin Osman’ı sorgulaması – Harlak’ı ziyaret – Söğüt’e yolculuk – Osman’ın beylerle konuşması – Söğüt – Tekfürü ziyaret – Kulacahisar’ı ele geçirme düşüncesi – “Gaza günleri”
 
Üçüncü Bölüm
 
Osman’ın düşünceleri – Aya Nikola’nın saldırı planını öğrenmesi – Osman’ın planı – Kulacahisar’ın fethi –Osman’ın annesinin ölümü – Mihail Kosses’in hayranlığı – Ertuğrul Gazi’nin ölümü – Orhan’ın doğumu – Çavdar’a baskın planı – Ertuğrul Gazi ve Cankız’ı anma: Dündar’ın Osman’a karşı tavrı – Mescit – Osman ve Orhan  -Çavdar’a pazar baskını, engellenmesi – Akça Koca ve Esmehan – Bay Koca ve Emine – Ermeni Beli’nde savaş: Bay Koca’nın ölümü – Aya Nikola’nın Söğüt’e saldırı planı – Osman’ın hazırlıkları – Osman’ın konuşması – Savaş –Savcı’nın ölümü – Osman’ın Kalanoz’u öldürmesi – İkizce’de köy – Osman’ın “aydınlanması” – Aydos’un kuşatılması – Evdoksiya’nın yardımı – Kalenin fethi – Evdoksiya ve Gazi Rahman – “Saniye” – Mihail Kosses = Abdullah – Bilecik’e saldırma fikri – Osman Bey’in önceki hedefleri
 
Dördüncü Bölüm
 
Orhan, Ede Balı – Holofira – Dukas’ın kızını vermeyi reddetmesi – Dündar Bey’in Osman’a karşı tavırları – Orhan’a söyledikleri – Osman’ın öfkesi – Fetihler – Daha fazlası için Selçuklu’dan yardım isteği Sultan’ın kabul etmesi – İlhanlılar – Karacahisar’ın fethi (Dündar Bey’in ölümü) – Osman’a karşı birlik – İnegöl’in fethi – Bursa tekfürünün korkusu – Osman’ı düğünde tuzağa düşürme fikri
 
Beşinci Bölüm
 
Selçuklu Sultanı’nın mektubu – Osman adına hutbe – Osman’a tuzak – Osman’ın hazırlığı, Bilecik’in fethi – Osman’ın Yenişehir’e (Zisimo) yerleşmesi – Konya’nın İlhanlıların kontrolüne girmesi – Göçler – Ede Balı’nın ölümü – Osman’ın sağlığı – Bursa’y gömülme isteği – İznik’in ele geçirilmesi – Koyun Hisarı önünde savaş – Aydoğdu’nun ölümü – Adranos Tekfürünün öldürülmesi – Osman’ın yaşlılığı, cenaze namazları – Hastalık – Orhan’a öğütler – Malhun Hatun’un ölümü
 
Altıncı Bölüm
 
Bursa’ya gömülme isteği – Bursa’nın fethi – Osman’ın huzuru, ölümü

 
canlı bahis siteleri rulet siteleri bahis siteleri yeni giris casino siteleri bahis siteleri free spin veren siteler casino siteleri deneme bonusu bahis siteleri canlı casino siteleri slot siteleri grandpashabet betwoon betwild pashagaming tipobet hızlıbahis cratosroyalbet betwoon kumar siteleri bahis siteleri bet siteleri